MENU

Publicació del II Informe de l’Observatori Sense Tòpics

La Comissió d’Ajuda al Refugiat (CEAR-PV) i la Unió de Peiodistes Valencians presenten el segon informe de l’Observatori Sense Tòpics, titulat Migració i Asil a les Campanyes Electorals: Anàlisi del discurs als mitjans de comunicació.

Aquesta és la segona investigació de l’Observatori Sense Tòpics, que ja va analitzar l’any 2018 el tractament mediàtic de l’arribada de persones migrants per costes.

La migració i l’asil han estat presents a la campanya electoral, però no han tingut un paper destacat. L’informe recull totes les notícies detectades als mitjans de comunicació valencians durant les campanyes electorals de 2019, analitzant també els diferents contextos i ampliant la mirada cap a notícies d’altres mitjans d’àmbit estatal que ajuden a comprendre i analitzar els discursos sobre aquests fenomens.

Una mirada crítica i constructiva sobre la manera d’informar, el protagonisme de les pròpies persones migrants i refugiades als mitjans, sobre els tòpics xenòfobs i la propaganda i els discursos de l’extrema dreta, molt present als mitjans en aquests darrers períodes electorals. També s’inclou una perspectiva de gènere sobre el tractament de les dones migrants, així com els discursos utilitaristes, criminalitzadors i estigmatitzadors del col·lectiu migrant i de les organitzacions de drets humans.

Podeu descarregar l’informe complet al web www.sensetopics.org


La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR-PV) y la Unió de Peiodistes Valencians presentan el segundo informe del Observatori Sense Tòpics, titulado Migración y Asilo a las Campañas Electorales: Análisis del discurso a los medios de comunicación.

Esta es la segunda investigación de «l’Observatori Sense Tòpics», que ya analizó en 2018 el tratamiento mediático de la llegada de personas migrantes por costas.

La migración y el asilo han estado presentes a la campaña electoral, pero no han tenido un papel destacado. El informe recoge todas las noticias detectadas a los medios de comunicación valencianos durante las campañas electorales de 2019, analizando también los diferentes contextos y ampliando la mirada hacia noticias otros medios de ámbito estatal que ayudan a comprender y analizar los discursos sobre estos fnomenos.

Una mirada crítica y constructiva sobre la manera de informar, el protagonismo de las propias personas migrantes y refugiadas a los medios, sobre los tópicos xenófobos y la propaganda y los discursos de la extrema derecha, muy presente a los medios en estos últimos periodos electorales. También se incluye una perspectiva de género sobre el tratamiento de las mujeres migrantes, así como los discursos utilitaristas, criminalizadores y estigmatizadores del colectivo migrante y de las organizaciones de derechos humanos.

Podéis descargar el informe completo en el web  www.sensetopics.org

Alba Soler

VIEW ALL POSTS