MENU

Aprenentatge de l’Idioma

Persona atesa per CEAR PV en classe de Idiomes

El Servei de Aprenentatge de el Idioma té com a objectiu facilitar l’aprenentatge de les llengües oficials a les persones migrants i refugiades i acompanyar-les durant tot el seu itinerari lingüístic.
La fi última és que les persones que passen pel servei siguen capaços de comunicar-se en les llengües de la societat d’acollida per a poder incorporar-se al mercat laboral ràpidament i aconseguir tindre una vida el més autònoma possible.
Aquest servei ofereix classes de castellà i valencià, del nivell A1 al B2, de alfabetizació i lectoescritura, classes de preparació a la prova de nacionalitat i de reforç escolar a totes les persones refugiades i migrants en general, busca recursos públics i privats per a l’aprenentatge de l’idioma, ajuda amb la tramitació d’inscripcions i matrícules i informa i orienta sobre proves de nivell i certificació.Duu a terme també tallers i activitats culturals i d’oci transversals a l’aprenentatge de la llengua en col·laboració amb altres àrees de CEAR PV. 
Aquest servei és present en totes les oficines de CEAR PV, a València, Cullera i Sueca. De mitjana, passen pel servei un total de 200 persones aproximadament al mes. En aquests moments existeixen quinze grups a València, quatre a Sueca i sis en Cullera del qual s’encarreguen dues tècniques lingüístiques i d’ell també formen part fonamental el voluntariat.
Des del Servei també se supervisen altres projectes de caràcter local relacionats amb l’aprenentatge de l’idioma, com és el projecte «Migrallengua» i  «Hablando se entiende la gente».
Servei Finançat per: