MENU

Espai de recolzament educatiu i emocional per a l’infantesa i l’adolescència

L’espai infantil d’atenció integral és un lloc on els menors de famílies ateses des de CEAR són atesos de manera integral a través d’activitats de reforç escolar, activitats d’oci i tallers lúdic-terapèutics. Al mateix temps, aquest espai possibilita a les famílies la participació activa en el seu itinerari formatiu i/o de cerca activa d’ocupació amb la finalitat de facilitar la inserció laboral i la inclusió social.

Finançat per: