MENU

Àrea Incidència

Incidència política i social

Desde CEAR PV portem a terme projectes locals i autonòmics d’incidencia política i social en defensa del dret d’asil, i de les persones refugiades, apàtrides i migrants vulnerables. Són diferents els àmbits i els projectes que portem a terme per a la sensibilització social i la incidencia política, entre d’altres, La Nostra Ciutat el teu Refugi, Alça la Veu contra el racisme i la xenofòbia i l’observatori Sense tòpics, el projecte Encontres d’exili i el Programa Valencià de Protecció Integral i d’acollida de Defensores de Drets Humans.

Així mateix, des de l’àrea realitzem campanyes, comunicats i participem en diferents xarxes i plataformes de denuncia de vulneracions de Drets Humans i de defensa dels drets de les persones refugiades, apàtrides i migrants vulnerables.
Amb la incidencia i comunicació a través de mitjans tradicionls i on line, tractem de traslladar el nostre missatge de defensa del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades fent èmfasi en la lluita contra les causes que generen el desplaçament forçat i les desigualtats al món.

Algunes Xarxes i plataformes en les que participem són:

Plataforma CIES NO
Mesa d’Entidades de Solidaritat amb els immigrants
Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia
Coordinadora Valenciana d’ONGD
EAPN Comunitat Valenciana ( Xarxa Europea de lluita Contra la Pobresa)
Consell Local d’Immigración i Interculturalidad
Consell de participació ciutadana de la Generalitat Valenciana