MENU

Àrea Jurídica

L’Àrea Jurídica de CEAR PV té com a missió la la defensa del dret d’asil mitjançant la salvaguarda de l’accés al procediment,  la defensa dels cassos i la protecció legal de les persones sol·licitants d’asil, apàtrides i refugiades. Defensem les persones que fugen dels seus països per motiu de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social, opinió política, gènere,  idenitiat de gènere, orientació sexual així com la vulneració dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals.

Davant una situació on milions de persones en busca de refugi s’estan veient obligades a abandonar els seus països per ser víctimes de violacions dels drets humans i donada la crisi i vulneració dels sistemes de protecció i dret d’asil, CEAR PV manté el seu compromís en la defensa i protecció dels drets de les persones refugiades i apàtrides, i a través de l’àrea jurídica de protecció Internacional realitza, entre d’altres, les següents tasques: 

– Detecció de casos d’asil i apatrídia i informació del dret a l’accés al procediment, assistència en la sol·licitud i en la tramitació del procediment de Protecció Internacional.

– Assistència lletrada i informació de drets i obligacions als sol·licitants d’asil i apatrídia i tramitació d’aquests procediments davant els diferents organismes relacionats amb la matèria.

– Informació a persones refugiades i apàtrides sobre l’extensió familiar del dret d’asil, l’adquisició de la nacionalitat per residència, la regularització administrativa de les persones que han vist denegat el seu dret en els procediments de protecció internacional i apatrídia.

– Accions de denúncia, incidència política, sensibilització i formació a traves de ponències, conferències, cursos i assessorament a altres organitzacions i administracions públiques sobre el dret d’asil i l’apatrídia i l’atenció a sol·licitants protecció internacional i apatridia en els procediments en territori, frontera i Centres d’Internament (CIE).