MENU

L’idioma com a punt de partida per a la inclusió de les persones migrants

L’eix central del projecte, és l’aprenentatge de l’idioma i de forma complementaria s’imparteixen tallers transversals els continguts dels quals s’enfoquen en la contextualització, cultura i participació amb diferents nivells d’aprofundiment en cadascun d’ells segons el nivell d’idioma de les persones participants.

El projecte es duu a terme en la localitat de Sueca i Cullera en horari de matí i vesprada.

Les principals activitats són les classes castellà de diferents nivells:

– Nivell 0: (el que anomenem prenacional) dirigit a persones amb un nivell d’espanyol baix, ja siga a nivell oral o escrit i amb necessitats de reforç en la lectoescriptura i dificultats de comprensió en general.

– Nivell 1: per a persones amb un nivell d’espanyol inicial, que no sempre aconsegueixen comunicar-se de manera satisfactòria i quan ho fan és d’una manera bàsica per mitjà de vocabulari i construccions senzilles. No presenten necessitats de reforç en lectoescriptura. Segons el MECRL nivell A1

– Nivell 2: persones amb un nivell d’espanyol suficient per a comunicar-se en situacions molt quotidianes, amb expressions d’ús molt freqüent i utilitzant vocabulari i gramàtica bàsica. Segons el MECRL nivell A2 (accés). Aquestes persones enfoquen el seu aprenentatge de l’idioma a la realització de l’examen d’espanyol DELE A2 necessari per a l’obtenció de la nacionalitat espanyola.

Finançat per: