MENU

Hablando Se Entiende La Gente

Aquest projecte té continuïtat des de 2018.

Consisteix en un curs d’espanyol per a dones els fills i/o filles de les quals estan escolaritzats en els col·legis del barri de l’Olivereta, on se situa l’oficina de CEAR PV. Les classes són de dues hores i tenen lloc dos dies a la setmana.

Moltes dones i mares no poden accedir als recursos normalitzats per diferents motius i gràcies a aquestes classes d’espanyol s’afavoreix la seua plena integració en el centre educatiu i en el barri de l’Olivereta.

Què aconsigueixen amb aquest curs?
– Major autonomía
– Empoderament
– Participació en la construcció d’un barri viu
En les classes de castellà, de manera transversal, s’acosta a les usuàries a l’entitat i es resolen possibles necessitats mitjançant derivació a les tècniques corresponents. Es crea un grup de suport entre dones que tenen en comú la criança dels seus fills i l’aprenentatge de l’idioma. A més, es creen xarxes amb els col·legis a través de la coordinació per a les classes, de manera que els centres escolars coneixen i tenen com a referent a CEAR.
També es realitzen durant el curs diferents activitats fora de l’aula, com a visites culturals i tallers en col·laboració amb el col·legi i l’AMPA, com és la participació en festivals de fi de curs.

Visualitza el video RESUM.
Per a més informació contacta!

Participa en aquest projecte!

Finançat per: