MENU

Espai de suport mutu i cooperació

Des de CEAR PV, atesa la perspectiva de gènere, destaquem l’atenció realitzada a persones LGTBI+ en situació de vulnerabilitat, fet que ens permet conéixer les dificultats per les quals travessen. Constituïxen un dels grups que patixen discriminació per la seua orientació sexual, associada a més a uns certs rols i falta d’autonomia, normalment sense una xarxa familiar de suport i enfrontades a un mercat laboral que o les exclou o els oferix eixides laborals precàries, agreujant així, la seua situació de dependència.

L’objectiu d’este projecte és facilitar un espai segur per a la socialització positiva entre iguals i la creació de llaços comunitaris que promoguen la seua salut biopsicosocial.

Mitjançant la creació d’un espai d’intercanvi, seguretat i participació activa, es pretén facilitar i enfortir els processos de reconstrucció emocional de les persones LGTBI+ que atenem en CEAR PV. A més és necessari anar teixint xarxes de suport en les quals es reconeguen capaços de seguir amb la reconstrucció del seu futur, promovent el sentit de pertinença i la vinculació com a elements previs, guaridors i potenciadors de la seua autonomia, i com a eixos fonamentals per a la consecució de majors nivells de benestar i independència tant emocional com material.

Finançat per: