Danza Como Refugio

En què consisteix la biodansa?

La biodansa és un sistema integrador gràcies al qual es facilita el desenvolupament humà de la mà del llenguatge universal, la música, a través del moviment i exercicis de comunicació grupal. Per tant, es recolza en la dansa com a forma ideal per a desenvolupar el cos i l’ànima, transmetent felicitat, força i tendresa.
Practicada setmanalment ens ajuda a expressar les nostres emocions i a aprofundir a través de la trobada, per a connectar amb tu i amb el grup.

Biodansa, lloc de moltes trobades.

La biodansa suposa, per a les persones que la practiquen, una trobada amb el propi ser, amb les altres persones, amb l’ambient, la naturalesa, el món, i tot això a través de l’expressió corporal, de la música; de la dansa en definitiva. Permet que la persona es descobrisca, reaprenent de les cures que necessita i redescobrint el valor de pertinença.
Una vegada per setmana.

La continuïtat i la regularitat de les sessions permet integrar les noves experiències i incorporar-les a la vida quotidiana, amb l’objectiu de promoure un procés de transformació personal i col·lectiu de manera progressiva i continuada en un marc de contenció i cura.

Aquí podeu consultar més informació sobre el projecte: Presentació de “Danza Como Refugio”

Finançat per

CatalanSpanishEnglishFrench