MENU

Danza Como Refugio

En què consisteix la biodansa?

La biodansa és un sistema integrador gràcies al qual es facilita el desenvolupament humà de la mà del llenguatge universal, la música, a través del moviment i exercicis de comunicació grupal. Per tant, es recolza en la dansa com a forma ideal per a desenvolupar el cos i l’ànima, transmetent felicitat, força i tendresa.
Practicada setmanalment ens ajuda a expressar les nostres emocions i a aprofundir a través de la trobada, per a connectar amb tu i amb el grup.

Biodansa, lloc de moltes trobades.

La biodansa suposa, per a les persones que la practiquen, una trobada amb el propi ser, amb les altres persones, amb l’ambient, la naturalesa, el món, i tot això a través de l’expressió corporal, de la música; de la dansa en definitiva. Permet que la persona es descobrisca, reaprenent de les cures que necessita i redescobrint el valor de pertinença.
Una vegada per setmana.

La continuïtat i la regularitat de les sessions permet integrar les noves experiències i incorporar-les a la vida quotidiana, amb l’objectiu de promoure un procés de transformació personal i col·lectiu de manera progressiva i continuada en un marc de contenció i cura.

Aquí podeu consultar més informació sobre el projecte: Presentació de «Danza Como Refugio»

Finançat per