MENU

Entre Totes Eduquem la Convivència


“Entre totes eduquem per la convivència” és un projecte de sensibilització en centres educatius sobre la realitat de les persones refugiades, apàtrides i migrants en situació de vulnerabilitat social. Està emmarcat en l’eix de treball de Sensibilització i Convivència intercultural de CEARPV i en l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de l’organització.

El seu principal objectiu és conscienciar sobre la realitat de les persones refugiades, apàtrides i migrants en els centres educatius amb la finalitat de contribuir a la lluita contra totes les formes d’intolerància, discriminacions i delictes d’odi, especialment aquells motivats per estereotips i prejudicis racistes i xenòfobs.

És necessari promoure el reconeixement dels drets humans, les llibertats fonamentals de totes les persones i una ciutadania universal. Per a això cal conscienciar i educar, principalment als i les joves, identificant les formes d’intolerància, els seus orígens i manifestacions; oferint eines que afavorisquen el respecte a les diferències i la igualtat de tracte. És important per a construir entre totes societats igualitàries.
Es tracta, per tant, de facilitar espais de reflexió per a generar consciència i canvi d’actituds i comportaments que promoguen la solidaritat, el pensament crític i la transformació social. El projecte s’articula en quatre eixos:

  • Formació del voluntariat com a agents dinamitzadors, tant en qüestions relacionades amb el dret d’asil i igualtat de tracte com en metodologies d’intervenció a les aules.
  • Elaboració de metodologies i materials específics de sensibilització en centres educatius en funció de nivells i cursos.
  • Intervenció a les aules amb l’alumnat i equip docent.
  • Organització d´esdeveniments socio-culturals, com a espais per a visibilitzar i promoure la diversitat intercultural.

Finançat per: