MENU

Descubre Tu Talento

Descubre Tu Talento, un projecte per facilitar la creació de xarxes de suport, posant l’accent principal en el treball de valors positius i en la creació d’una xarxa social sòlida i segura a través de l’expressió artística.

Des dels diferents serveis de CEAR, detectem cada vegada més la presència de joves que han iniciat un desarrelament forçat, en companyia o no dels seus familiars. Aquesta joventut es converteix en un poderós agent de canvi i desenvolupament quan troben oportunitats i suport per a construir o bé reconstruir els seus projectes vitals, però quan aquestes circumstàncies no es donen, es transformen en un dels grups en situació de major vulnerabilitat.

Els xics i xiques que, en les edats que ací considerem adolescència, aterren en les nostres societats occidentalitzades i es troben amb la paradoxa que, al nostre país, l‘adolescència és vista com una època del desenvolupament de l’ésser humà. Encara que els i les joves es preparen per al futur professional, també s’assumeix que aquesta és una època perquè es puguen divertir, estudiar i durant la qual poder continuar preparant-se per a l’edat adulta. No obstant això, per a un/a jove o adolescent que arriba al nostre país amb una edat en la qual l’escolarització no és obligatòria i amb la pressió d’aconseguir una ràpida autonomia econòmica i social, aquesta etapa vital implica haver de començar a preparar molt ràpidament el seu futur professional sense el suport d’una xarxa social d’iguals que, en condicions normals, aconseguiria adquirir-se a través de l’escolarització i/o la socialització.

D’aquesta manera, en la major part dels casos, els i les joves amb els qui treballem acaben trobant-se tancats en un món d’adults amb tot just oportunitats d’autorealització, i sent exposats a un major risc de desenvolupar trastorns emocionals i/o de salut mental que poden afectar greument la seua salut general i al seu procés d’inclusió psicosociolaboral.

Des del servei d’atenció psicològica de CEAR PV s’ha detectat un alt índex de joves i adolescents amb presència de diverses patologies relacionades amb el desarrelament forçat tant del seu país, com de la seua família, i/o grup d’iguals, a més d’amb l’aïllament social al qual es veuen sotmesos tant pels factors anteriorment esmentats com per la situació sociosanitària actual.

Davant aquest escenari, naix el projecte Descubre Tu Talento, en el qual a través d’una sèrie de tallers, els quals abasten diferents disciplines, d’interés entre el grup d’edat de les persones participants, no sols té l’objectiu d’ajudar a trobar i/o potenciar els talents de cada jove, sinó també de facilitar la creació de xarxes de suport, posant l’accent principalment en el treball de valors positius i en la creació d’una xarxa social sòlida i segura. Per tant, gràcies a la potenciació dels seus propis talents, a la cerca del sentit, i la cohesió grupal, es pretén dotar a les persones de recursos i habilitats per a promoure el seu benestar emocional i el consegüent èxit en el desenvolupament de la seua personalitat i dels seus projectes de vida.

Entre els mesos de maig i juliol ha tingut lloc el primer cicle de tallers del projecte Descobreix el teu Talent.

Tres mesos de trobades quinzenals, durant els quals, els i les joves participants, a més d’aprendre diferents disciplines, han tingut l’oportunitat de trobar-se amb un grup d’iguals amb els quals compartir experiències i aprenentatges, amb els quals descobrir els seus talents i els seus no talents, amb els quals compartir activitats diferents i passar-ho bé, aprenent, i descobrint-se.

A través de disciplines com l’art urbà i les arts plàstiques, la creació musical i l’escriptura creativa, el cant modern, o el ioga i la meditació, han tingut una oportunitat per a compartir els seus pensaments, idees o emocions a través de la pintura, la música, la veu, l’escriptura i el cos.

I encara que estem preparant un xicotet reportatge per a mostrar tot aquest treball, no volem acomiadar aquest cicle sense mostrar algunes imatges dels moments compartits.

A la fi de setembre, repetirem l’experiència amb un nou grup i amb noves activitats, us mantindrem informats 😉

Anteriorment al projecte es va realitzar un procés pilot en el que els i les participants van realitzar un videoclip per expressar les seues emocions a través de la cançó en temps de COVID 19.

VIDEO RESUM DEL PROJECTE:

Amb la participació de:                                                                                    Finançat per: