MENU

Programa de Protecció Integral i d’Acollida de Defensors i Defensores de Drets Humans

El Programa  Valencià  de  Protecció  Integral i  d’Acollida  a Defensores i  Defensors  de  Drets Humans és programa d´àmbit internacional que té com a objectiu oferir  un  entorn  segur a persones defensores de  drets  humans  pertanyents  a  comunitats,  organitzacions  i  moviments  socials  que  veuen  amenaçada  la  seua  vida o  integritat  física i  psicològica, amb motiu de la seua labor, contribuint a disminuir el risc, enfortir les seues capacitats i difondre l’agenda de la defensa dels drets de les seus comunitats, organitzacions o moviments sociales, durant un periode de sis mesos a la ciutat de València.

S’entén  per defensores del DDHH aquelles persones vinculades a la comunitat, organitzacions o moviments socials que treballen per la defensa dels drets polítics , civils, econòmics, socials, culturals, laborals, ambientals i en la defensa del territori i dels drets sexuals i reproductius. Es prioritzen les persones defensores dels DDHH que es troben particularment en risc als seus països d’origen i especialment, pobles indigenes, afrdescendents, comunitats llauradores, dones i persones LGTBI, principalment d’Amèrica Llatina.

És gestionat per CEAR PV, en col·laboració i coordinació amb ATELIER ONGD, CEDSALA, COL·LECTIU SUD-CACARICA, ENTREIGUALES-VALÈNCIA, COL·LECTIVA DE DONES REFUGIADES, EXILIADES I MIGRADES A ESPANYA, MUNDUBAT, PERIFÈRIES, INTERSINDICAL VALENCIANA i SODEPAU, amb el suport i finançament del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València i ProtectDefenders.eu.   

Per mésinformació:https://valenciadefensa.wordpress.com/  


El Programa  Valenciano  de  Protección  Integral y  de Acogida  a Defensoras y  Defensores  de  Derechos  Humanos  es un programa de ámbito internacional que tiene como a objetivo ofrecer  un  entorno  seguro a personas defensoras de  derechos  humanos  pertenecientes  a  comunidades,  organizaciones  y  movimientos  sociales  que  ven  amenazada  la  suya  vida o  integridad  física y  psicológica, con motivo de la suya labor, contribuyendo a disminuir el riesgo, fortalecer sus capacidades y difundir la agenda de la defensa de los derechos de las suyos comunidades, organizaciones o movimientos sociales, durante un periodo de seis meses en la ciudad de València.

Se entiende  por defensoras del DDHH aquellas personas vinculadas a la comunidad, organizaciones o movimientos sociales que trabajan por la defensa de los derechos políticos , civiles, económicos, sociales, culturales, laborales, ambientales y en la defensa del territorio y de los derechos sexuales y reproductivos. Se priorizan las personas defensoras de los DDHH que se encuentran particularmente en riesgo en sus países de origen y especialmente, pueblos indígenas, afrdescendendientes, comunidades campesinas, mujeres y personas LGTBI, principalmente de América Latina.

Es gestionado por CEAR PV, en colaboración y coordinación con ATELIER ONGD, CEDSALA, COLECTIVO SUR-CACARICA, ENTREIGUALES-VALÈNCIA, COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS En ESPAÑA, MUNDUBAT, PERIFERIAS, INTERSINDICAL VALENCIANA y SODEPAU, con el apoyo y financiación del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València y Protectdefenders.eu.   

Para más información: https://valenciadefensa.wordpress.com/

Gestiona:                                        Finança/Financia: