MENU

La Nostra Ciutat, el Teu Refugi

La Nostra Ciutat, el Teu Refugi  és una iniciativa d’àmbit local, gestionada per les ONG’s ACCEM i CEAR PV, amb el recolzament i finançament de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València. Aquesta, és la quarta edició del projecte després de proclamació de la ciutat de València com a Ciutat Refugi el 2015.

L’objectiu general del projecte és avaforir els processos d’inclusió social de les persones sol·licitants de protecció interncional, refugiades i apàtrides que resideixen a la Ciutat de València.

Les activitats que es porten a terme es centren en tres àrees de treball: 

  • Sensibilització i mediació per a la integració, que permeten informar i sensibilitzar en matèria de DDHH i protecció internacional tant a la societat civil (població en general, organitzacions i associacions socials i veïnals, etc.), sector privat (entitats bancàries, empreses i agents immobiliaris) como al sector públic.
  • Formació dirigida al personal de l’administració pública en materia de DDHH i asil.  
  • Ajudes extraodinàries que permeten cobrir les necessitats bàsiques, lloguer i pagament de subministres, taxes (homologacions d’estudis, nacionalitat, i renovacions entre altres) matrícules per a la formació i educatives a les persones que hagen esgotat la percepció d’ajudes dels programes estatals d’acollida i integració en matèria d’asil, o no compleixquen els requisits per accedir a ella.

El projecte es porta a terme des d’una perspectiva de gènere, igualtat de tracte i no discriminació, i s’articula en coordinació i treball entre ambues entitats, així com almb altres del mateix sector. 

Per més informació: lanostraciutatelteurefugi.com