MENU

SAEPI – Servei d’Atenció Especialitzada per a la Inclusió

L’objectiu del programa és millorar l’acollida de les persones que acudeixen a CEAR PV, persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades, apàtrides i migrants en condicions de vulnerabilitat social, gràcies al reforç i complementació del sistema de protecció social existent en l’actualitat per al col·lectiu d’asil, assumint funcions de caràcter preventiu i promocional capaç d’impulsar els processos necessaris per al foment de la convivència ciutadana i intercultural.

Gràcies a aquest programa s’ha creat un punt de trobada, que serà el primer contacte de la persona amb l’entitat. Mitjançant una primera atenció individualitzada explicarem els serveis que s’ofereixen des de la mateixa alhora que arreplegarem les principals demandes i necessitats que porta la persona.

Finançat per: