MENU

La inclusió no és l’objectiu, és el camí. Programa d’atenció a persones migrants.

L’objectiu principal és promoure la integració social i laboral de persones migrants en situació de vulnerabilitat atenent les seues demandes, capacitats i necessitats específiques.

El present programa pretén facilitar informació i dissenyar itineraris d’inclusió a les persones destinatàries, per a treballar de manera conjunta qüestions relacionades amb l’àmbit social, legal, drets i deures dels estrangers, a partir de la seua situació personal i orientar les seues demandes cap als serveis i recursos adequats, tant de la pròpia organització com externs.

A més, amb aquest programa es pretén proporcionar a les persones ateses les eines necessàries per a aconseguir un grau d’autonomia suficient per a l’accés a béns i serveis, l’exercici de drets i compliment de deures en igualtat de condicions respecte de la població autòctona.

El projecte es duu a terme en la localitat de Cullera diàriament en horari de demà i dilluns de matí i vesprada, en l’oficina situada en C/ La Marina, nº37 baix, i puntualment amb cita prèvia a Sueca. S’inicia el mateix el mes d’agost amb duració fins al 31 de desembre.

Finançat per: