MENU

Servei d’Intervenció Social

Es tracta d’oferir atenció especialitzada en la intervenció a través de l’atenció individualitzada, l’acompanyament i la mediació social per a aconseguir l’autonomia plena de la persona. S’atén les necessitats de la persona i es dissenya la resposta més ajustada a la seua situació.

Per tant, s’orienta i acompanya en l’accés als serveis i recursos tant públics com privats (tràmits ciutadans, sanitat, educació, formació professional…) així com s’informa dels seus drets i deures com a part de la ciutadania. L’objectiu final és aconseguir que aquestes persones, que han hagut de fugir dels seus països i busquen refugi en el nostre, troben el seu lloc, un espai segur on siguen subjectes de drets i es garantisca així la seua integritat i inclusió.

Per a això es treballa mitjançant itineraris d’inserció individual, establint objectius, revisables en el temps, de manera conjunta entre la treballadora social i la persona beneficiària.

  • Oci Inclusiu

Per a assegurar la plena inclusió de les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional en la societat d’acollida és necessari el dret a la participació en la comunitat.

Per a això, des de CEAR estem treballant amb activitats d’oci inclusiu com a part d’un procés de desenvolupament que conduïsca a una vida normalitzada en la nostra societat. L’oci implica la possibilitat de manifestar emocions, eixir de la rutina quotidiana i sentir-se part de la comunitat en la qual es viu; és, per tant, una eina fonamental per a la inclusió. Per descomptat, un oci compromés amb el desenvolupament personal, humà i social, en el seu entorn o en llocs que ajuden a gaudir d’un temps o d’unes experiències diferents.

Durant l’any 2020 hem realitzat diverses activitats en les quals les participants han pogut expressar les seues pors, inquietuds i esperances amb persones en la seua mateixa situació. Exemple d’això, són l’enregistrament d’un rap, i el disseny de grafitis.

Finançat per: