MENU

La Campanya «Acoge Un Plato» en clau Valenciana

10 persones refugiades cuinen receptes originàries del seu país per a mostrar la unió entre cultures a través de la gastronomia. Aquestes receptes formaran un receptari viu que pots descarregar en www.acogeunplato.org. La xef Begoña Rodrigo participa en aquesta iniciativa reinterpretant El Mole d’Ángela, refugiada mexicana.
CEAR presenta la iniciativa solidària #AcogeUnPlato, perquè les receptes no entenen de fronteres. Aquest matí, en l’Escenari de la Ruta de la Seda de la Fira Gastrónoma (Fira de València), deu persones refugiades han rebut a la xef Begoña Rodrigo per a cuinar juntes i plasmar, a través de la gastronomia, la situació que viuen milers de persones que es veuen obligades a abandonar els seus països fugint de la guerra i de la persecució.

D’aquesta manera, volem sensibilitzar a la població espanyola del drama que viuen milers de persones refugiades, que es veuen obligades a abandonar els seus països per a fugir de la guerra i de la persecució. Des de CEAR treballem per a aconseguir la integració social social de les persones refugiades a Espanya, promovent la formació i l’ocupació.

Descobreix més a www.acogeunplato.com


10 personas refugiadas cocinan recetas originarias de su país para mostrar la unión entre culturas a través de la gastronomía. Estas recetas formarán un recetario vivo descargable en www.acogeunplato.org. La chef Begoña Rodrigo participa en esta iniciativa reinterpretando la El Mole de Ángela, refugiada mejicana.

CEAR presenta la iniciativa solidaria #AcogeUnPlato, porque las recetas no entienden de fronteras. Esta mañana, en el Escenario de la Ruta de la Seda de la Feria Gastrónoma (Fira de València), diez personas refugiadas han recibido a la chef Begoña Rodrigo para cocinar juntos y plasmar, a través de la gastronomía, la situación que viven miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la guerra y de la persecución

De este modo, queremos sensibilizar a la población española del drama que viven miles de personas refugiadas, que se ven obligadas a abandonar sus países para huir de la guerra y de la persecución. Desde CEAR trabajamos para conseguir la integración social social de las personas refugiadas en España, promoviendo la formación y la ocupación.

Descubre más en www.acogeunplato.com

 

Alba Soler

VIEW ALL POSTS