MENU

Els Drets Humans no es negocien.No a l’acord UE-Turquia.

Concentració Rebuig

Divendres 11 març, 12h. Plaça de l’Ajuntament de València

Les plataformes, organitzacions i entitats que donem suport a aquesta convocatòria, venim a denunciar l’acord entre la Unió Europea i Turquia que suposa entre d’altres l’expulsió de persones necessitades de protecció a un país que vulnera els Drets Humans com és Turquia. Aquest acord vulnera la pròpia normativa europea i els tractats internacionals i suposa fer de Turquia la policía d’Europa, convertint-la alhora en un gran camp de persones refugiades a les portes dels propis països europeus.

Volem recordar que Turquia comet greus violacions de drets fonamentals en el seu propi territori i no pot ser considerat de cap manera, un país segur per a les persones refugiades i migrades. La pròpia Turquia ve participant de la guerra a Síria, que ara compleix anys, i que ha provocat milers de persones mortes i milions de persones refugiades, de les quals moltes d’elles intenten arribar a Europa.

La Unió Europea i els països que l’integren:

 • 1) Han sigut incapaços d’articular les vies segures perquè les persones refugiades i migrades. El tancament de les fronteres no impedeix el pas a la gent sinó que fa més gran el risc i la vulneració. Especialment de les dones i xiquetes, i de les situacions de violència sexual a les quals són sotmeses.
 • 2) Els països de la zona han tancat l’anomenada ruta des Balcans provocant majors sofriments de les persones refugiades que per allí transiten.
 • 3) No han implementat la reubicació i el reassentament de les persones refugiades als quals s’havien compromès.
 • 4) Acordant ara, que l’expulsió d’aquestes persones, és la solució a aquest drama i patiment de persones desplaçades de manera forçada i necessitades de protecció internacional que després de jugar-se la vida han aconseguit arribar a territori Europeu.

Assistim en Europa a un nou episodi de vergonya on s’està plantejant el mercadeig de persones, i per tant d’intercanvi de drets i vides humanes per interessos econòmics i estratègics entre la Unió Europea i Turquia.

De manera que la societat civil organitzada, les pròpies organitzacions, plataformes i entitats ací presents, denunciem aquest vergonyós acord i proclamem de manera clara:

 • 1) Que no podem permetre l’externalització de control de fronteres a tercers països, especialment quan no compleixen amb un mínim de garanties fonamentals.
 • 2) El tancament de les fronteres és causa directa de totes les morts i les desaparicions a la Mediterrània.
 • 3)  La vulneració dels drets humans contradiu els valors democràtic i de la UE.
 • 4) La voluntat de la ciutadania europea es contrària a aquest acord i no permetrem que la UE no es fesa ressò del sentiments de solidaritat i d’acollida que tenim i que volem tindre.
 • 5) Els Drets Humans no es negocien. No a l’acord UE-Turquia.

Convocants/ convocantes:

ACCEM, Amnistía Internacional, Antifeixistes Pais Valencià, Antimilitaristes-MOC València, Asociación Entreiguales, Asociación Integra2Mundo, Asociación Intercultural Candombe, Campaña CIEsNO Valencia, Ca Revolta, CEDSALA, CEPAIM, CEAR PV , CGT PV, Col·lectiu Lambda ,Colectivo Sur Cacarica ,CCOOPV, Coalició Compromís , COS, CNT, CS Terra, CVONGD, EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español),Entrepobles PV ,EUPV ,Federación de Asociacions de Solidaritat amb el Poble Sahraui del PV, Foro Alternativo de la Inmigración, Grupo de Acción Comunitaria- GAC ,HOAC PV, Intersindical Valenciana, Jarit Asociación Civil, Médicos del Mundo CV, Mesa de solidaritat amb els inmigrants, Pobressa Zero, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) de València, Psicólogos Sin Fronteras, Unitat Popular València, Valencia Acoge- València Acull, València en comú, Welcome Refugees- Valencia Ciudad Refugio.

—–

Las plataformas, organizaciones y entidades que apoyamos a esta convocatoria, venimos a denunciar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que supone entre otros, la expulsión de personas necesitadas de protección a un país que vulnera los Derechos Humanos cómo es Turquía. Este acuerdo vulnera la propia normativa europea y los tratados internacionales y supone hacer de Turquía la policía de Europa, convirtiéndola a la vez en un gran campo de personas refugiadas a las puertas de los propios países europeos.

Queremos recordar que Turquía comete graves violaciones de derechos fundamentales en su propio territorio y no puede ser considerado de ninguna forma, un país seguro para las personas refugiadas y migradas. La propia Turquía viene participando de la guerra en Siria, que ahora cumple años, y que ha provocado miles de personas muertas y millones de personas refugiadas, de las cuales muchas de ellas intentan llegar a Europa.

La Unión Europea y los países que lo integran:

 • 1) Han sido incapaces de articular vías seguras para que las personas refugiadas y migrantes. El cierre de las fronteras no impide el paso a la gente sino que hace más grande el riesgo y la vulneración. Especialmente de las mujeres y niñas, y de las situaciones de violencia sexual a las cuales son sometidas.
 • 2) Los países de la zona han cerrado la llamada ruta de los Balcanes, provocando mayores sufrimientos de las personas refugiadas que por allí transitan.
 • 3) No han implementado la reubicación y el reasentamiento de las personas refugiadas a los cuales se habían comprometido.
 • 4) Acordando ahora, que la expulsión de estas personas es la solución a este drama y sufrimiento de personas desplazadas de manera forzada y necesitada de protección internacional, que después de jugarse la vida han conseguido llegar a territorio Europeo.

Asistimos en Europa a un nuevo episodio de vergüenza donde se está planteando el mercadeo de personas, y por lo tanto de intercambio de derechos y vidas humanas por intereses económicos y estratégicos entre la Unión Europea y Turquía.

De forma que la sociedad civil organizada, las propias organizaciones, plataformas y entidades aquí presentes, denunciamos este vergonzoso acuerdo y proclamamos de manera clara:

 • 1) Que no podemos permitir la externalización de control de fronteras a terceros países, especialmente cuando no cumplen con un mínimo de garantías fundamentales.
 • 2) El cierre de las fronteras es causa directa de todas las muertes y las desapariciones en el Mediterráneo
 • 3) La vulneración de los derechos humanos contradice a los valores democráticos y de la UE.
 • 4) La voluntad de la ciudadanía europea se contraria a este acuerdo y no permitiremos que la UE no se haga eco de los sentimientos de solidaridad y de acogida que tenemos y que queremos seguir teniendo.
 • 5) Los Derechos Humanos no se negocian. No al acuerdo UE-Turquía.

 

Alba Soler

VIEW ALL POSTS