Entitats socials denunciem l’exclusió social i financera de les persones migrants i refugiades davant els obstacles dels bancs per a obrir comptes

Les greus dificultats que enfronten les persones migrants i sol·licitants d’asil per a obrir comptes bancaris són objecte de preocupació per al Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica (CEDRE), adscrit al Ministeri d’Igualtat, que ha aprovat una recomanació exigint que es garantisca aquest dret per a evitar l’exclusió social i posar fi a la discriminació indirecta que aquesta pràctica suposa.

L’accés i manteniment dels comptes de pagament bàsica per a persones en situació de vulnerabilitat es veu obstaculitzat de manera reiterada. Així ha sigut recollit per les organitzacions de la societat civil que treballem amb persones refugiades, sol·licitants d’asil i migrants en l’Estat Espanyol que constatem com la pràctica habitual de les entitats financeres en relació a aquest producte vulnera un dret reconegut en la legislació espanyola i europea.

Les dificultats o la negativa per a obrir els comptes tenen greus conseqüències en la vida d’aquestes persones. La recomanació del CEDRE indica: “Ser titular d’un compte bancari és un dret instrumental que permet contractar serveis bàsics amb entitats privades i públiques, com el subministrament elèctric, d’aigua o gas, llogar un habitatge, o percebre una prestació econòmica estatal o autonòmica. Resulta prioritari per tant garantir aquest dret per a evitar l’exclusió social i posar fi a la discriminació indirecta que suposa”.

Les irregularitats que cometen els bancs comencen per no informar de l’existència dels comptes de pagament bàsiques a les quals tenen dret les persones en situació de vulnerabilitat social; no reconeixen com a vàlids els seus documents d’identitat, tenint especial dificultat les persones en situació administrativa irregular l’expulsió de la qual és impossible per raons jurídiques i de fet; els obliguen a contractar un altre tipus de productes o serveis per a obrir el compte; o sol·liciten documentació addicional de manera arbitrària en funció de la sucursal bancària on se sol·licite.

Des de les organitzacions socials hem posat en coneixement d’aquesta situació al Banc d’Espanya, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac), al Ministeri de Consum i hem presentat una queixa davant Defensor del Poble, que ha obert una investigació.

Recentment, hem participat en la Consulta Pública, convocada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació social, amb la qual s’està avaluant l’accés als comptes de pagament bàsiques i la definició de la situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió financera, a fi d’elaborar propostes de millora del marc normatiu aplicable.

Considerem al seu torn que s’han d’adoptar mesures efectives perquè les entitats bancàries complisquen amb la normativa vigent reforçant els mecanismes de control i supervisió amb la finalitat de fer efectiu l’accés als comptes de pagament bàsiques i evitar els casos d’exclusió financera que agreugen les situacions de vulnerabilitat social.

Firmen:
Adoratrices – Andalucía Acoge – Asociación Progestión – Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)  – Diaconía- Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) – Fundación CEPAIM. Acción integral con migrantes – Fundación APIP- ACAM – La Merced Migraciones – Movimiento por la Paz (MPDL) – ONG CESAL – ONG Rescate – Plataformas Sociales Salesianas – Pueblos Unidos – Provivienda – Red Acoge – San Juan de Dios Ciempozuelos.   

CEAR PV

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench