MENU

Crida de CEAR per canalitzar la solidaritat amb Ucraïna

La crisi d’Ucraïna ha posat de manifest l’enorme solidaritat de la ciutadania cap a les persones que es veuen obligades a fugir. És necessari que totes les accions solidàries que s’estan produint estiguen ben coordinades i ben gestionades per a evitar que l’emergència del moment porte a situacions que aprofundisquen la situació de vulnerabilitat de les persones.

Davant una situació d’emergència com l’actual, és fonamental actuar sobre la base del principi d’acció sense mal, que parteix de la premissa que les actuacions cap a les persones no són neutrals i poden contribuir a millorar les seues condicions de vida, però també poden generar un mal irreparable.

Per això, CEAR fa una crida a empreses, organismes privats, ciutadania, associacions i col·lectius perquè la generosa acció voluntària i de solidaritat siga gestionada a través dels canals oficials de diferents institucions, organismes de Nacions Unides i ONG especialitzades que treballen a Espanya, garantint el seu acolliment i integració, i a Ucraïna i països fronterers, en tasques d’ajuda humanitària. D’aquesta manera es poden evitar problemes amb greus conseqüències per a les persones.

És necessari confiar en les organitzacions de la societat civil organitzada a través d’ONG especialitzades i en les agències de Nacions Unides, sotmeses a rigorosos controls per a garantir la qualitat de l’ajuda i la transparència en la gestió dels seus fons. La solidaritat té caràcter universal i no ha de diferenciar entre col·lectius, nacionalitats, gènere ni ètnia.

Consulta algunes maneres de contribuir amb les persones afectades per la guerra i llig algunes indicacions importants sobre com canalitzar l’ajuda i per quins llits.


Trasllat de persones
En primer lloc, cal destacar que una vegada que les persones travessen la frontera d’Ucraïna ja estan fora de perill i en situació de protecció en el marc de la Directiva de Protecció Temporal. Per tant, tindran accés als seus drets en qualsevol dels països de la Unió Europea.

Per això cal diferenciar entre una situació de risc extrem i la situació de trànsit que viuen les persones que han eixit d’Ucraïna per a dirigir-se a altres països, la qual cosa requereix gestions coordinades perquè l’ajuda siga efectiva i amb totes les garanties de protecció.

És important tindre en compte algunes consideracions sobre les persones en trànsit:

 • Estan exposades, especialment a les dones, xiquets i xiquetes, a ser víctimes de violència i xarxes de trànsit. El fet que l’ajuda a aquestes persones no es canalitze adequadament pot fer que durant el trajecte migratori patisquen violències que no patien en origen o convertir-se en víctimes de tràfic o tràfic de persones si no són adequadament acolliments.
 • L’acolliment de xiquets i xiquetes menors no acompanyats, independentment de la seua procedència, ha de realitzar-se a través de les comunitats autònomes, en coordinació amb l’administració central de l’Estat, i el seu trasllat i posterior acolliment ha de realitzar-se d’acord amb el que estableix la normativa nacional i internacional. L’acolliment no és un tràmit immediat i ha de constatar-se que el menor es troba en situació de desemparament. Les persones interessades a oferir-se com a famílies d’acolliment hauran de ser valorades i obtindre la idoneïtat per part de l’entitat pública de protecció a la infància de la seua comunitat autònoma per a garantir les condicions adequades per a la cura del menor.
 • L’impuls solidari no ha de portar a les persones a situacions de desprotecció, violència i tracta. Per a garantir la seua protecció i el seu interés superior existeixen procediments establits. Pel que fa als xiquets i xiquetes acompanyats és important destacar que desarrelar i separar als xiquets i xiquetes de les seues mares i famílies no és una solució, sinó un trauma afegit.
 • En el cas d’acolliment de persones adultes o famílies és important recordar que amb la finalitat d’evitar abusos i violències que s’han produït en el passat (instrumentalització de les persones per a treball d’internes, abusos sexuals, etc…). És necessari que des de les autoritats competents es faça un adequat seguiment i acompanyament en els processos per a garantir els drets i protecció d’aqueixes persones. També és important fer una adequada identificació de necessitats per a abordar possibles situacions de crisis i comptar amb el suport professional necessari.
 • Contacta amb les ONG que gestionen el primer acolliment.
 • Informa’t a través de canals oficials com els que ha habilitat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

 

Enviament de materials

 • Les organitzacions humanitàries que treballen en la zona estan fent crides perquè no es realitzen enviaments de materials en espècie perquè estan provocant problemes logístics i operatius. La major part de les persones que ixen d’Ucraïna estan en trànsit i molts dels productes que estan arribant no són útils per a la seua primera atenció, i tampoc poden carregar amb ells en el viatge.
 • Les necessitats estan sent canviants i les ONG que operen en la zona són les coneixedores del que es necessita a cada moment. Estan arribant materials i productes innecessaris generant-los un problema de logística important en un moment en el qual han de destinar tots els seus esforços a atendre de manera urgent i precisa a les persones que van travessant la frontera.
 • L’enviament de medicaments i aliments ha de seguir rigorosos controls.
 • El transport de productes és molt més car que la compra directa als països en els quals s’està operant l’ajuda, al mateix temps que es col·labora amb les economies locals que a causa de l’impacte de les arribades de les persones refugiades també necessiten suport.
 • S’ha detectat un sorgiment dels grups que fan passar-se per ONG que reben les mercaderies que porten els voluntaris fins allí, comercialitzant-les en el mercat negre. Per això és recomanable que qualsevol enviament a les zones de fronteres coordine prèviament amb organitzacions amb garanties que ens confirmen que rebran la mercaderia.

 

*Tota aquesta informació te la pots descarregar en PDF

CEAR PV

VIEW ALL POSTS