CEAR alerta que els “prejudicis són una altra gran pedra en el camí” de les persones migrants i refugiades

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) alerta en el Dia Internacional per a la Tolerància (16 de novembre) que l’odissea de les persones migrants i refugiades continua una vegada arriben a la seua destinació a causa dels múltiples prejudicis amb els quals xoquen en les societats d’acolliment.

Ho fa a través d’una campanya que porta per lema ‘Els nostres prejudicis són una altra pedra en el seu camí’, finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, amb la qual tracta de desmuntar els falsos mites als quals s’enfronten avui els qui solament cerquen una vida digna i moltes vegades es troben amb la barrera del rebuig en el seu entorn més proper.

“Volem que fer sentir per un moment el que és ser víctima de prejudicis com els quals pateixen cada dia en el seu tortuós camí les persones refugiades i migrants. Per si no es trobaren ja amb suficients pedres en el seu camí en forma de guerres, persecucions, pobresa i les fronteres blindades d’Europa, una vegada aconsegueixen arribar a la seua destinació es troben amb una altra més subtil com són els prejudicis”, assenyala Estrella Galán, secretària general de CEAR.

CEAR vol mostrar així la seua preocupació per l’augment de discursos racistes i xenòfobs en un moment en què alguns tracten de convertir a les persones que arriben de fora en els culpables de tots els mals de la societat. Prejudicis com que a Espanya ja “som massa”, malgrat que solament un 4,5 per cent de la població és d’origen migrant o refugiada. O que “ens envaeixen”, quan sols un 0,4 per cent de les arribades a Europa es produeixen a través de les costes espanyoles. De fet, l’organització recorda que en els últims anys hi ha un saldo migratori negatiu.

“Aquest discurs discriminatori dificulta en gran manera la inclusió de persones que solament volen refer, millorar o senzillament salvar les seues vides. Discursos perillosos que desgraciadament estan tenint abast polític en altres parts del món”, afirma Estrella Galán, qui al seu torn recorda que segons el Eurobarómetre de principis d’any, un 84 per cent de la població espanyola estava a favor de l’afirmació “El meu país hauria d’ajudar als refugiats”.

Testimonis

Amb una web pròpia (www.libresdeprejuicios.org) i accions amb les quals es pretén alliberar de prejudicis les xarxes socials, CEAR pretén omplir aquest Dia per a la Tolerància de missatges antiprejudicis. Per a açò ha habilitat una eina perquè qualsevol persona puga assenyalar en Twitter els missatges que continguen prejudicisis, acompanyat del lema #Allibera’tdelPrejudicis, a més de demanar a persones migrants i refugiades que compartisquen el seu testimoni a través de vídeos curts o fotos.

 


versión Castellano*

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) alerta en el Día Internacional para la Tolerancia (16 de noviembre) de que la odisea de las personas migrantes y refugiadas continúa una vez llegan a su destino debido a los múltiples prejuicios con los que chocan en las sociedades de acogida.

Lo hace a través de una campaña que lleva por lema ‘Nuestros prejuicios son otra piedra en su camino’, financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la que trata de desmontar los falsos mitos a los que se enfrentan hoy quienes solo buscan una vida digna y muchas veces se encuentran con la barrera del rechazo en su entorno más cercano. Para representarlo, la organización ha sacado estos prejuicios en forma de piedra a calles concurridas para grabar un vídeo con las reacciones de quienes veían entorpecido su paso por este mensaje.

“Queremos que hacer sentir por un momento lo que es ser víctima de prejuicios como los que sufren cada día en su tortuoso camino las personas refugiadas y migrantes. Por si no se encontraran ya con suficientes piedras en su camino en forma de guerras, persecuciones, pobreza y las fronteras blindadas de Europa, una vez logran llegar a su destino se encuentran con otra más sutil como son los prejuicios”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

CEAR quiere mostrar así su preocupación por el aumento de discursos racistas y xenófobos en un momento en que algunos tratan de convertir a las personas que llegan de fuera en el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad. Prejuicios como que en España ya “somos demasiados”, pese a que solo un 4,5 por ciento de la población es de origen migrante o refugiada. O que “nos invaden”, cuando apenas un 0,4 por ciento de las llegadas a Europa se producen a través de las costas españolas. De hecho, la organización recuerda que en los últimos años hay un saldo migratorio negativo.

“Este discurso discriminatorio tiene mucho eco y dificulta sobremanera la inclusión de personas que solo quieren rehacer, mejorar o sencillamente salvar sus vidas. Discursos peligrosos que desgraciadamente están teniendo alcance político en otras partes del mundo”, afirma Estrella Galán, quien a su vez recuerda que según el Eurobarómetro de principios de año, un 84 por ciento de la población española estaba a favor de la afirmación “Mi país debería ayudar a los refugiados”.

Testimonios antiprejuicios

Con una web propia (www.libresdeprejuicios.org) y acciones con las que se pretende liberar de prejuicios las redes sociales, CEAR pretende llenar este Día para la Tolerancia de mensajes antiprejuicios. Para ello ha habilitado una herramienta para que cualquier persona pueda señalar en Twitter los mensajes prejuiciosos, acompañado del lema #LibérateDePrejuicios, además de pedir a personas migrantes y refugiadas que compartan su testimonio a través de vídeos cortos o fotos.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench