MENU

CEAR PV premi ‘Empresa con Alma’

Enguany hem tingut l’honor de rebre el premi ‘Empresa amb Ànima’ per part de @EssatFormacion, amb els qui treballem de manera coordinada perquè les persones que atenem diàriament tinguen accés a una qualificació professional i millors possibilitats d’inserció en el mercat laboral. 

Des de el programa  FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y TRABAJO EN RED FISR 2017-2018, treballem per a donar noves oportunitats de formació i ocupació, gràcies al suport financer del Fons Social Europeu i a aquelles entitats de formació com Essat compromeses amb la societat. 

Moltes GRÀCIES per reconéixer el treball que realitzem per i per a les persones refugiades.

—————

Este año hemos tenido el honor de recibir el premio ‘Empresa con Alma’ por parte de @EssatFormacion, con quienes trabajamos de manera coordinada para que las personas que atendemos diariamente tengan acceso a una cualificación profesional y mejores posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

Desde el programa FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL Y TRABAJO EN RED FISR 2017-2018, trabajamos para dar nuevas oportunidades de formación y empleo, gracias al apoyo financiero del Fondo Social Europeo y a aquellas entidades de formación como Essat comprometidas con la sociedad. 

Muchas GRACIAS por reconocer el trabajo que realizamos por y para las personas refugiadas.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS