MENU

«CEAR exigeix mesures per a garantir els drets de les dones refugiades»

Dia de la dona: refugiades les grans oblidades

arton23486

  • Amb motiu del pròxim Dia Internacional de la Dona, l’organització recorda la situació que han d’afrontar les dones que fugen de conflictes i persecució per motius de gènere.
  • Una refugiada somali compte com l’asil li va salvar la vida a ella i als seus set fills. Avui viu feliç a Espanya i demana que Europa òbriga “les seues portes i el seu cor” als refugiats.

 

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) vol enaltir el valor de les milers de dones que han sigut víctimes de la guerra i la persecució per motius de gènere i ha exigit a les autoritats europees i espanyoles garantir el seu dret a sol·licitar asil i trobar un lloc segur on viure.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona que se celebra el pròxim 8 de març, des de l’entitat recorden que les dones que es veuen obligades a fugir de les seues llars s’enfronten a greus riscos de patir violència i abusos sexuals en els països de trànsit i acolliment.

“Són realment alarmants els testimoniatges de les dones que testimonien la violència sexual que pateixen les dones refugiades i migrants a Europa. És una crueltat imperdonable que aquelles que fugen de la guerra i la persecució no troben en la Unió Europea un lloc on sentir-se segures, malgrat ser les més vulnerables al costat dels xiquets”, va afirmar Estrella Galán, secretària general de CEAR.

Des de l’entitat reclamen que es garantisquen els drets i una protecció real a les milers de dones que actualment cerquen un lloc segur a Europa, així com mesures específiques perquè aquelles perseguides per motius de gènere tinguen les mateixes garanties a l’hora de sol·licitar asil que les que ho fan per altres causes.

A més, CEAR vol destacar la necessitat de reforçar el paper de les dones en resolució de conflictes, i el seu treball en la lluita contra la impunitat de crims de violència sexual.

Mesures a Espanya

L’any passat, el 39% dels sol·licitants d’asil van ser dones, la xifra més alta dels últims anys. Des de CEAR recorden que a més de les dones que fugen de la guerra, les refugiades per motius de gènere han patit situacions com a violència sexual, matrimonis forçosos, mutilació genital, o han sigut víctimes de tracta.

Per açò, CEAR reclama l’entrada en vigor del reglament de la Llei d’Asil, pendent des de l’any 2009 i la incorporació de les directives europees de procediment i acolliment, la qual cosa permetria majors garanties a les dones perseguides que sol·liciten asil a Espanya.

“L’asil em va salvar la vida”

Suleika era professora d’anglès quan a Somàlia va esclatar la guerra civil. Quan va endevinar el perill que els seus fills majors anaren reclutats per força per una de les milícies, va decidir enviar-los a Kenya amb un únic consell, “demaneu asil a Espanya”. Un any després fuig ella amb els seus uns altres quatre fills.

“Hem plorat de felicitat en l’aeroport en retrobar-nos”, recorda. Ella i la seua família van poder sol·licitar asil en l’ambaixada d’Espanya a Kenya, una modalitat que ara no està oberta però que evitaria que milers de persones hagen d’arriscar la seua vida per a arribar a Europa.

Avui Suleika té 50 anys, un treball estable i no s’imagina la seua vida fora d’Espanya. “Confie que la vida dels meus fills siga millor que la meua”, diu i somriu per primera vegada quan explica que la seua filla major s’ha casat amb un espanyol i té dos fills.

Suleika sap que pot considerar-se una afortunada, però no s’oblida de les dones que avui es veuen obligades a arriscar les seues vides i les de les seues famílies. “Per a eixir al mar amb tant perill has de fugir d’alguna cosa que dóna molta por. Per açò demane al món que òbriga les portes i el cor als refugiats”.

Entrevista completa ací:

———————————————————–

Día de la mujer: refugiadas las grandes olvidadas

arton23486

  • Con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer, la organización recuerda la situación que deben afrontar las mujeres que huyen de conflictos y persecución por motivos de género.
  • Una refugiada somalí cuenta como el asilo le salvó la vida a ella y a sus siete hijos. Hoy vive feliz en España y pide que Europa abra “sus puertas y su corazón” a los refugiados.

 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quiere ensalzar el valor de  las miles de mujeres que han sido víctimas de la guerra y la persecución por motivos de género y ha exigido a las autoridades europeas y españolas garantizar su derecho a solicitar asilo y encontrar un lugar seguro donde vivir.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo, desde la entidad recuerdan que las mujeres que se ven obligadas a huir de sus hogares se enfrentan a graves riesgos de sufrir violencia y abusos sexuales en los países de tránsito y acogida.

“Son realmente alarmantes los testimonios de las mujeres que testimonian la violencia sexual que sufren las mujeres refugiadas y migrantes en Europa. Es una crueldad imperdonable que aquellas que huyen de la guerra y la persecución no encuentren en la Unión Europea un lugar donde sentirse seguras, pese a ser las más vulnerables junto a los niños”, afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Desde la entidad reclaman que se garanticen los derechos y una protección real a las miles de mujeres que actualmente buscan un lugar seguro en Europa, así como medidas específicas para que aquellas perseguidas por motivos de género tengan las mismas garantías a la hora de solicitar asilo que las que lo hacen por otras causas.

Además, CEAR quiere destacar la necesidad de reforzar el papel de las mujeres en resolución de conflictos, y su trabajo en la lucha contra la impunidad de crímenes de violencia sexual.

Medidas en España

El año pasado, el 39% de los solicitantes de asilo fueron mujeres, la cifra más alta de los últimos años. Desde CEAR recuerdan que además de las mujeres que huyen de la guerra, las refugiadas por motivos de género han sufrido situaciones como violencia sexual, matrimonios forzosos, mutilación genital, o han sido víctimas de trata.

Por ello, CEAR reclama la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Asilo, pendiente desde el año 2009 y la incorporación de las directivas europeas de procedimiento y acogida, lo que permitiría mayores garantías a las mujeres perseguidas que solicitan asilo en España.

«El asilo me salvo la vida»

Suleika era profesora de inglés cuando en Somalia estalló la guerra civil. Cuando adivinó el peligro de que sus hijos mayores fueran reclutados a la fuerza por una de las milicias, decidió enviarlos a Kenia con un único consejo, “pedid asilo en España”. Un año después huyo ella con sus otros cuatro hijos.

“Hemos llorado de felicidad en el aeropuerto al reencontrarnos”, recuerda. Ella y su familia pudieron solicitar asilo en la embajada de España en Kenia, una modalidad que ahora no está abierta pero que evitaría que miles de personas tengan que arriesgar su vida para llegar a Europa.

Hoy Suleika tiene 50 años, un trabajo estable y no se imagina su vida fuera de España. “Confío en que la vida de mis hijos sea mejor que la mía”, dice y sonríe por primera vez cuando cuenta que su hija mayor se ha casado con un español y tiene dos hijos.refugiada-somalia-644x362-1

Suleika sabe que puede considerarse una afortunada, pero no se olvida de las mujeres que hoy se ven obligadas a arriesgar sus vidas y las de sus familias. “Para salir al mar con tanto peligro tienes que huir de algo que da mucho miedo. Por eso pido al mundo que abra las puertas y el corazón a los refugiados”.

Entrevista completa aquí:

Alba Soler

VIEW ALL POSTS