MENU

Rellançament de la Campanya #UErfanos

Des de CEAR us volem fer arribar el rellançament de la Campanya #UErfanos ” NO permitas que esta sea la bandera de la Unión Europea”. 
 
En els últims 15 anys, més de 25.000 persones han perdut la vida intentant aconseguir la seguretat de l’Europa comunitària. Solament en 2015, van morir més de 3.700 persones, la majoria d’ells en les aigües del Mediterrani.

Paradoxalment, gairebé tots venien fugint de la mort, empesos per guerres i matances organitzades. Cap d’aquests conflictes ha deixat d’existir. Milers de persones segueixen abandonant els seus països per arribar a una Unió Europea que els rep amb polítiques insuficients i quotes restrictives d’acolliment.

Això no pot seguir ocorrent. Si nosaltres mirem cap a un altre costat, els nostres governs se sentiran legitimats per seguir fent-ho, i les nostres costes es convertiran en una enorme fossa comuna.

No permetes que aquesta siga la bandera de la Unió Europea. 

unnamed

Desde CEAR  os queremos hacer llegar relanzamiento de la Campaña: #UErfanos ” NO permitas que esta sea la bandera de la Unión Europea”. 
 
En los últimos 15 años, más de 25.000 personas han perdido la vida intentando alcanzar la seguridad de la Europa comunitaria. Solo en 2015, murieron más de 3.700 personas, la mayoría de ellos en las aguas del Mediterráneo.

Paradójicamente, casi todos venían huyendo de la muerte, empujados por guerras y matanzas organizadas. Ninguno de esos conflictos ha dejado de existir. Miles de personas siguen abandonando sus países para llegar a una Unión Europea que les recibe con políticas insuficientes y cuotas restrictivas de acogida.

Esto no puede seguir ocurriendo. Si nosotros miramos hacia otro lado, nuestros gobiernos se sentirán legitimados para seguir haciéndolo, y nuestras costas se convertirán en una enorme fosa común.

No permitas que esta sea la bandera de la Unión Europea.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench