MENU

Posem en marxa el Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans

 

Ja s’ha posat en marxa el “Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acolliment de Defensors i Defensores de Drets Humans”, gestionat per CEAR-PV, en col·laboració i coordinació amb ATELIER ONGD, CEDSALA, COL·LECTIU SUD-CACARICA, ENTREIGUALES-VALÈNCIA, ENTREPOBLES, COL·LECTIVA DE DONES REFUGIADES, EXILIADES I MIGRADES A ESPANYA, MUNDUBAT, PERIFÈRIES, INTERSINDICAL VALENCIANA i SODEPAU, amb el suport i finançament del Servei de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de València.

El programa té com a objectiu oferir un entorn segur a persones defensores de drets humans pertanyents a comunitats, organitzacions i moviments socials que veuen amenaçada la seua vida o integritat física i psicològica, amb motiu de la seua labor, contribuint a disminuir el risc, enfortir les seues capacitats i difondre l’agenda de defensa de drets de les seues comunitats, organitzacions o moviments socials, durant un període de 6 mesos. Es prioritzen persones defensores de DDHH que es troben particularment en risc als seus països d’origen i especialment, pobles indígenes, afrodescendients, comunitats llauradores, dones i persones LGTBI, principalment d’Amèrica Llatina.

En aquest primer any s’han seleccionat dues persones defensores d’origen Colombià, secundades i recolzades per organitzacions de Colòmbia i d’Espanya, amb les quals ja s’ha fet un treball previ.

Durant la seua estada en l’Estat Espanyol, concretament a la ciutat de València, es preveu l’acolliment inicial, l’acompanyament psicosocial, formació, la realització de l’agenda política i sensibilització amb institucions públiques, privades i organitzacions de la societat civil, la creació de xarxes de solidaritat nacionals i internacionals per a enfortir la seua lluita per la defensa de DDHH i el seguiment al retorn.

Sens dubte, el programa enfortirà la protecció i capacitats de les defensores/as per a continuar la seua labor de defensa de DDHH als seus països d’origen.

 

——————————————————————————————————–

 

Ya se ha puesto en marcha el “Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos”, gestionado por CEAR-PV, en colaboración y coordinación con ATELIER ONGD, CEDSALA, COLECTIVO SUR-CACARICA, ENTREIGUALES-VALENCIA, ENTREPOBLES, COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS EN ESPAÑA, MUNDUBAT, PERIFÈRIES, INTERSINDICAL VALENCIANA y SODEPAU, con el apoyo y financiación del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia.

El programa tiene como objetivo ofrecer un entorno seguro a personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a comunidades, organizaciones y movimientos sociales que ven amenazada su vida o integridad física y psicológica, con motivo de su labor, contribuyendo a disminuir el riesgo, fortalecer sus capacidades y difundir la agenda de defensa de derechos de sus comunidades, organizaciones o movimientos sociales, durante un período de 6 meses. Se priorizan personas defensoras de DDHH que se encuentren particularmente en riesgo en sus países de origen y en especial, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, mujeres y personas LGTBI, principalmente de América Latina.

En este primer año se han seleccionado dos personas defensoras de origen Colombiano, apoyadas y respaldadas por organizaciones de Colombia y de España, con las que ya se ha realizado un trabajo previo.

Durante su estancia en el Estado Español, concretamente en la ciudad de Valencia, se prevé la acogida inicial, el acompañamiento psicosocial, formación, la realización de la agenda política y sensibilización con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, la creación de redes de solidaridad nacionales e internacionales para fortalecer su lucha por la defensa de DDHH y el seguimiento al retorno.

Sin duda, el programa fortalecerá la protección y capacidades de las defensoras/as para continuar su labor de defensa de DDHH en sus países de origen.

 

Gestiona:

 

Finança:

 

CEAR PV

VIEW ALL POSTS