MENU

Més de 200 organitzacions i 40.000 persones demanem al Govern la regularització urgent de persones migrants

 

CEAR, Oxfam Intermón, la Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament, Aliança per la Solidaritat, Metges del Món, MPDL, Ajuda en Acció, Entreculturas, el Servei Jesuïta a Migrants Espanya i més de 200 organitzacions i 40.000 persones reclamen al govern espanyol que garantisquen els drets de les persones estrangeres a Espanya i posen en marxa una regularització extraordinària urgent.

 

Les entitats signants de la petició impulsada per CEAR i secundada per prop de 40.000 ciutadans reclamen al Govern espanyol que en el context actual d’emergència sanitària provocat per la COVID-19 es pose en marxa de manera urgent un procés de regularització de persones migrants en situació administrativa irregular i de sol·licitants d’asil en espera prolongada de resolució de la seua sol·licitud.

En la petició al Govern, s’apunta que en el context actual d’emergència sanitària mundial, és fonamental que es garantisquen els drets de totes les persones que es troben en el territori espanyol amb especial atenció a aquelles més vulnerables com són les persones migrants en situació administrativa irregular i les persones sol·licitants d’asil de llarga duració.

En aquest sentit, la campanya assenyala que l’executiu té una oportunitat per a, seguint les recomanacions del Consell d’Europa i el camí iniciat pel govern portugués, garantir els drets de les persones estrangeres a Espanya, al mateix temps que es reconeix el valor, els coneixements i el compromís que aquestes persones aporten a la societat, més encara en un moment com aquest.

La regularització àmplia i extraordinària de totes les persones migrants que viuen en territori espanyol és la mesura més àgil i exhaustiva per a garantir que totes les persones poden fer front a aquesta crisi sanitària i econòmica. El paquet de mesures de protecció social que està elaborant i aprovant el Govern, entre els quals s’inclouria pròximament l’ingrés mínim vital, no pot deixar a ningú arrere. Promoure el procés de regularització és clau per a aconseguir-lo.

Aquesta mesura a més pot donar resposta immediata a les necessitats específiques que planteja la societat i el món laboral a partir d’aquesta emergència. Així mateix, més enllà de l’actual proposta de regularització, a mitjà termini hauria d’aprovar-se una política migratòria àgil i eficaç que contemple mesures permanents com la flexibilització dels requisits per a l’obtenció i renovació de permisos de residència i treball, donant resposta a la realitat social des d’una perspectiva realista de protecció de drets humans.

A més, al voltant de 650 entitats han mostrat el seu suport a un manifest elaborat per organitzacions de persones migrants i racialitzades que també exigeix un procés de regularització extraordinari sota el lema #RegularizaciónYa.

……………………………………………………………………………………………………………..

Más de 200 organizaciones y 40.000 personas piden al Gobierno la regularización urgente de migrantes

 

CEAR, Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Alianza por la Solidaridad, Médicos del Mundo, MPDL, Ayuda en Acción, Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes España y más de 200 organizaciones y 40.000 personas reclaman al gobierno español que garanticen los derechos de las personas extranjeras en España y pongan en marcha una regularización extraordinaria urgente.

 

Las entidades firmantes de la petición impulsada por CEAR y apoyada por cerca de 40.000 ciudadanos reclaman al Gobierno español que en el contexto actual de emergencia sanitaria provocado por la COVID-19 se ponga en marcha de manera urgente un proceso de regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular y de solicitantes de asilo en espera prolongada de resolución de su solicitud.

En la petición al Gobierno, se apunta que en el contexto actual de emergencia sanitaria mundial, es fundamental que se garanticen los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo de larga duración.

En este sentido, la campaña señala que el ejecutivo tiene una oportunidad para, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el camino iniciado por el gobierno portugués, garantizar los derechos de las personas extranjeras en España, al mismo tiempo que se reconoce el valor, los conocimientos y el compromiso que estas personas aportan a la sociedad, más aún en un momento como este.

La regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica. El paquete de medidas de protección social que está elaborando y aprobando el Gobierno, entre los que se incluiría próximamente el ingreso mínimo vital, no puede dejar a nadie atrás. Promover el proceso de regularización es clave para lograrlo.

Esta medida además puede dar respuesta inmediata a las necesidades específicas que plantea la sociedad y el mundo laboral a partir de esta emergencia. Asimismo, más allá de la actual propuesta de regularización, a medio plazo debería aprobarse una política migratoria ágil y eficaz que contemple medidas permanentes como la flexibilización de los requisitos para la obtención y renovación de permisos de residencia y trabajo, dando respuesta a la realidad social desde una perspectiva realista de protección de derechos humanos.

Además, alrededor de 650 entidades han mostrado su apoyo a un manifiesto elaborado por organizaciones de personas migrantes y racializadas que también exige un proceso de regularización extraordinario bajo el lema #RegularizaciónYa.

 

CEAR PV

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench