MENU

CEAR reclama al Govern que no done l’esquena al seu compromís amb les persones que necessiten protecció

L’entitat considera la possible devolució de 10 homes i dos xiquets a Líbia com un acte que vulnera flagrantment la legislació internacional

Madrid. 28 de novembre de 2018.

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) vol alertar que l’anunci per part del Govern de la possible devolució a Líbia de 12 persones -10 homes i dos xiquets- rescatades per un pesquer espanyol suposaria un acte contrari a la normativa internacional i el dret d’asil.

“En el cas de produir-se aquest desembarcament suposaria un incomprensible gir polític del mateix Govern que va decidir acollir a les persones rescatades pel Aquarius, les quals precisament fugien de l’infern de Líbia, i que va anunciar que els drets humans anaven a ser una prioritat en la seua agenda”, va denunciar Estrella Galán, directora de CEAR. “Retornar a algú ara mateix a Líbia és deixar el dret internacional fet xixines”, va resumir.

Des de CEAR recorden que el “principi de no devolució”, arreplegat en la Convenció de Ginebra i el Conveni Europeu dels Drets Humans, prohibeix als Estats retornar a una persona a un país on existisca risc de patir tortures o tractes inhumans. “En el cas de Líbia, més que un risc, és una dramàtica certesa que hem constatat a través dels testimoniatges dels qui acollim provinents d’aquest país i com han verificat nombroses organitzacions internacionals” expliquen des de CEAR.

Per tant CEAR, reclama al Govern que no done l’esquena al seu compromís amb les persones que necessiten protecció i ordene immediatament permetre el desembarcament en port espanyol del pesquer “Nuestra madre de Loreto”, amb els 10 homes i dos xiquets rescatats, que solament necessiten un port segur per a posar fora de perill les seues vides.


La entidad considera la posible devolución de 10 hombres y dos niños a Libia como un acto que vulnera flagrantemente la legislación internacional

Madrid. 28 de noviembre de 2018.  

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) quiere alertar de que el anuncio por parte del Gobierno de la posible devolución a Libia de 12 personas -10 hombres y dos niños- rescatadas por un pesquero español supondría un acto contrario a la normativa internacional y el derecho de asilo.

“En el caso de producirse este desembarco supondría un incomprensible giro político del mismo Gobierno que decidió acoger a las personas rescatadas por el Aquarius, las cuales precisamente huían del infierno libio, y que anunció que los derechos humanos iban a ser una prioridad en su agenda”, denunció Estrella Galán, directora de CEAR. “Devolver a alguien ahora mismo a Libia es dejar el derecho internacional hecho trizas”, resumió.

Desde CEAR recuerdan que el “principio de no devolución”, recogido en la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, prohíbe a los Estados devolver a una persona a un país donde exista riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos. “En el caso de Libia, más que un riesgo ésto es una dramática certeza que hemos constatado a través de los testimonios de quienes acogemos provenientes de este país y como han verificado numerosas organizaciones internacionales” explican desde CEAR.

Por tanto CEAR, reclama al Gobierno que no dé la espalda a su compromiso con las personas que necesitan protección y ordene inmediatamente permitir el desembarco en puerto español del pesquero “Nuestra madre de Loreto”, con los 10 hombres y dos niños rescatados, que solo necesitan un puerto seguro para poner a salvo sus vidas.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS