MENU

CEAR denuncia amb més 300 organitzacions l’acord UE-Turquia

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) ha presentat avui la denúncia a l’acorde UE-Turquia davant la Comissió Europea, el Consell d’Europa i el Defensor del Poble Europeu per la vulneració dels drets de les persones refugiades, amb el suport de 294 organitzacions i més d’11.000 signatures individuals.

acuerdo turquia

D’aquesta manera, CEAR al costat de tots els signants pretenen que les institucions europees assenyalen el caràcter il·legal de l’acord amb el govern turc i que es detinguen les expulsions a Turquia des de Grècia. El passat mes de març, amb prou faenes uns dies després de l’entrada en vigor de l’acord, la Unió Europea va iniciar l’expulsió de més de 300 persones, diverses de les quals havien demanat asil.

Així, CEAR ha presentat una denúncia a la Comissió Europea, ha remès un Informe al Comissari d’Europeu de Drets Humans; i ha enviat una Carta a la Defensora del Poble de la UE. Entre altres peticions, CEAR i les organitzacions signatàries exigeixen que investiguen com l’aplicació de l’acord suposa una vulneració de la normativa europea i internacional d’asil, així com dels drets de les persones refugiades, i facen una crida als estats membres de la UE a retirar el seu suport a l’acord.

Retirar l’acord amb Turquia és l’última oportunitat perquè la UE recupere la decència, evite posar en risc la vida de milers de persones que han fugit de la guerra, i no convertisca els tractats que ha signat sobre drets humans i dret d’asil en paper mullat”, va sostenir Estella Galán, secretària general de l’entitat.

A més de més d’11.000 signatures ciutadanes recollides en menys d’una setmana, han decidit unir-se aquesta demanda prop de 300 col·lectius, organitzacions socials i polítiques, així com xarxes i plataformes estatals i internacionals que representen al seu torn a més de mil entitats.

“El nombre de suports a aquesta iniciativa demostra que la UE pren decisions en contra d’una societat que els reclama que s’ocupe de garantir els drets i acollir dignament als refugiats, en comptes d’idear acords per a saltar-se la llei”, va reivindicar Galán.

Des que es va anunciar, CEAR ja va declarar que l’acord UE-Turquia és il·legal, la seua aplicació pràctica vulnera la normativa europea i internacional, i ha alertat del risc que corre la vida de moltes persones refugiades si finalment són retornades a Turquia.

La petició de signatures individuals seguirà oberta en les pròximes setmanes per a seguir mostrant el rebuig ciutadà a l’acorde UE Turquia.( enlace )

Aquestes són les organitzacions i col·lectius que s’han sumat a la iniciativa.

( http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/Apoyos-1.pdf )


Versión en castellano*

CEAR denuncia junto a más 300 organizaciones el acuerdo UE-Turquía

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado hoy la denuncia al acuerdo UE-Turquía ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, con el apoyo de 294 organizaciones y más de 11.000 firmas individuales.

IMG_1183

De este modo, CEAR junto a todos los firmantes pretenden que las instituciones europeas señalen el carácter ilegal del acuerdo con el gobierno turco y que se detengan las expulsiones a Turquía desde Grecia. El pasado mes de marzo, apenas unos días después de la entrada en vigor del acuerdo, la Unión Europea inició la expulsión de más de 300 personas, varias de las cuales habían pedido asilo.

Así, CEAR ha presentado una denuncia a la Comisión Europea, ha remitido un Informe al Comisario de Europeo de Derechos Humanos; y ha enviado una Carta a la Defensora del Pueblo de la UE. Entre otras peticiones, CEAR y las organizaciones firmantes exigen que investiguen cómo la aplicación del acuerdo supone una vulneración de la normativa europea e internacional de asilo, así como de los derechos de las personas refugiadas, y hagan un llamamiento a los estados miembros de la UE a retirar su apoyo al acuerdo.

“Retirar el acuerdo con Turquía es la última oportunidad para que la UE recupere la decencia, evite poner en riesgo la vida de miles de personas que han huido de la guerra, y no convierta los tratados que ha firmado sobre derechos humanos y derecho de asilo en papel mojado”, sostuvo Estrella Galán, secretaria general de la entidad.

Además de más de 11.000 firmas ciudadanas recogidas en menos de una semana, han decidido unirse esta demanda cerca de 300 colectivos, organizaciones sociales y políticas,  así como redes y plataformas estales e internacionales que representan a su vez a más de mil entidades.

“El número de apoyos a esta iniciativa demuestra que la UE toma decisiones en contra de una sociedad que les reclama que se ocupe de garantizar los derechos y acoger dignamente a los refugiados, en vez de idear acuerdos para saltarse la ley”, reivindicó Galán.

Desde que se anunció, CEAR ya declaró que el acuerdo UE-Turquía es ilegal, su aplicación práctica vulnera la normativa europea e internacional, y ha alertado del riesgo que corre la vida de muchas personas refugiadas si finalmente son devueltas a Turquía.

La petición de firmas individuales seguirá abierta en las próximas semanas para seguir mostrando el rechazo ciudadano al acuerdo UE Turquía.

Estas son las organizaciones y colectivos que se han sumado a la iniciativa.


Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench