«Alça la Teua Veu Contra el Racisme i la Xenofòbia» Programa d’Igualtat de Tracte i Contra els Delictes D’odi

Alguna vegada t’has sentit discriminat o discriminada per la teua edat, sexe, religió, raça, ètnia, nivell soci-econòmic, nacionalitat, ideologia o afiliació política, discapacitat, identitat de gènere o orientació sexual?

“Alça la Teua Veu» Programa de Igualtat de Tracte i Contra els Delictes D’odi”. 

Aquest programa el duu a terme  CEAR PV i està financiat per la Vicepresidencia i Conselleria d’igualtat i politiques inclusives, té dues línies d’actuació:  

  1. L’atenció, assessorament i acompanyament individual a les possibles víctimes de discriminació o delictes d’odi 
  1. La realització d’accions grupals que promoguen la defensa de les víctimes o possibles víctimes a través de tallers d’empoderament.

També inclou formació a les persones que treballen amb el col·lectiu d’atenció i activitats de sensibilització dirigides a la societat civil. 

A més forma part del programa l’Observatori Sense Tòpics del discurs d’odi i els missatges racistes i xenòfobs on analitzem el tractament mediàtic i polític del fenomen migratori i oferim eines i recursos per a una comunicació responsable. 

Discriminació i delicte d’odi 

Discriminació es tota diferència de tracte entre persones quan aquestes no responen a raons objectivables. La discriminació és una pràctica il·legal i ofensiva que es produeix quan una persona o un grup social, per diferents motius, rep un tracte desfavorable i injustificat respecte del que rep altre col·lectiu. 

Delicte d’odi és tota infracció penal, incloses les infraccions contra les persones i la propietat, quan la víctima és atacada exclusivament per la seua pertinença a un determinat grup social, segons la seua edat, sexe, religió, raça, ètnia, nivell soci-econòmic, nacionalitat, ideologia o afiliació política, discapacitat , identitat de gènere o orientació sexual. 

Què fer si has sigut víctima o testimoni d’un incident d’odi o d’algun tipus de discriminació? 

Si crees haver patit o haver presenciat una discriminació o delicte d’odi, no ho dubtes denuncia-ho. 

La denúncia la pot interposar la víctima, els seus representants legals o qualsevol persona que haja tingut coneixement dels fets ocorreguts. 

Quins passos cal seguir? 

1.- Intenta arreplegar totes les proves i testimonis. 

2.- Tracta d’esbrinar dades sobre les persones que han comès la possible agressió. 

3.- Demana una cita en l’Oficina de CEAR PV per a un assessorament. 

4.- Posa la denúncia corresponent al Jutjat de Guàrdia. 

 Posa’t en contacte amb nosaltres : cearpv@cear.es 

Implementat per:                                                       Finançat per:

                     

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench