MENU

València, de l’exili al refugi

 

En aquesta edició del projecte de “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi” 2019/2020 i en el marc de les activitats de sensibilització, hem realitzat dues visites guiades per “la valència capital de la república i guerra civil”, de tres hores de duració, on han participat més de 40 persones de diferents països de procedència.

Aquestes visites, que recorren les principals i històrics carrers de la ciutat i inclouen l’entrada al refugi antiaeri del grup escolar de l’Ajuntament de València, han permés no sols que coneguérem “in situ” la història i memòria sobre l’exili valencià com a conseqüència de la Guerra Civil, la victòria franquista i la repressió social, política i econòmica, sinó també les diferents experiències de persones refugiades en temps i contextos diferents, la qual cosa ha servit per a establir vincles amb el compromís de construir una societat valenciana inclusiva, una València ciutat refugi.

Els processos d’exili són cíclics, igual que les persones que es van veure forçades a fugir de la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista, actualment existeixen més de 25 milions de persones refugiades en el món.

“M’ha agradat molt la visita, tot el que he aprés i les persones que he conegut, no sabia res de la història d’Espanya, a vegades creem que aquestes coses només passen al nostre país o en països més pobres”, esmenta Amparo García, sol·licitant d’asil colombiana.

Per a entendre millor aquest paral·lelisme, en una de les visites es va projectar el documental “Encontres d´exili”, el qual us convidem a veure.

 

………………………………………………………………………………………………………………..

Valencia, del exilio al refugio

 

En esta edición del proyecto de “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi” 2019/2020 y en el marco de las actividades de sensibilización, hemos realizado dos visitas guiadas por “la valencia capital de la república y guerra civil”, de tres horas de duración, en donde han participado más de 40 personas de diferentes países de procedencia.

Estas visitas, que recorren las principales e históricas calles de la ciudad e incluyen la entrada al refugio antiaéreo del grupo escolar del Ayuntamiento de Valencia, han permitido no solo que conociéramos “in situ” la historia y memoria sobre el exilio valenciano como consecuencia de la Guerra Civil, la victoria franquista y la represión social, política y económica, sino también las distintas experiencias de personas refugiadas en tiempos y contextos distintos, lo cual ha servido para establecer vínculos con el compromiso de construir una sociedad valenciana inclusiva, una Valencia ciudad refugio.

Los procesos de exilio son cíclicos, al igual que las personas que se vieron forzadas a huir de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, actualmente existen más de 25 millones de personas refugiadas en el mundo.

“Me ha gustado mucho la visita, todo lo que he aprendido y las personas que he conocido, no sabía nada de la historia de España, a veces creemos que estas cosas solo pasan en nuestro país o en países más pobres”, menciona Amparo García, solicitante de asilo colombiana.

Para de entender mejor este paralelismo, en una de las visitas se proyectó el documental “Encontres d´exili”, el cual os invitamos a ver.

CEAR PV

VIEW ALL POSTS