València acull les primeres persones amb el programa de protecció temporal de defensors i defensores dels Drets Humans

 

València ja ha acollit les dos primeres persones que s’han adherit al Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acollida de Defensors i Defensores de Drets Humans. La iniciativa ha sigut impulsada per l’Ajuntament «per oferir temporalment un entorn segur a persones que, pel seu treball en defensa de la llibertat, patixen amenaces de mort», tal com ha recordat l’alcalde de València, Joan Ribó, en rebre la visita de dos membres de diferents entitats colombianes que, amb el suport d’organitzacions valencianes com CEAR, visibilitzarem la seua tasca reivindicativa per garantir la igualtat i les llibertats al seu país.

 

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut estes persones acompanyat de la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, i després d’interessar-se per la seua situació, els ha manifestat «que l’Ajuntament treballa per defendre els drets de totes les persones». «Defensem els drets i les llibertats, i especialment el dret a la vida. Per això, rebutgem qualsevol vulneració dels drets humans, com els ocorre a milers de persones a Colòmbia, tal i com ens expliquen les dos persones integrants d’esta primera experiència d’acolliment internacional que es fa a València. Per descomptat, és imprescindible que els drets humans brillen en eixe i en qualsevol país del món, i per això vetlarem també des d’ací», ha afirmat.

Per la seua banda, la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha explicat que el Programa Valencià de Protecció Integral i d’Acollida de Defensors i Defensores de Drets Humans «és una resposta a la situació actual que es reflecteix amb informes que xifren en més de 300 persones les que han sigut assassinades per la seua defensa dels drets humans». Des de l’Ajuntament s’ha encetat este programa per donar un espai de protecció que inclou l’acompanyament per a la recuperació pisco-social d’estes persones i crear agendes per difondre i visibilitzar la lluita pels drets humans al món.

Primerament, l’alcalde Joan Ribó i la regidora han escoltat el testimoni d’una d’estes persones: un líder social local, representant de l’Asociación Nacional de Desplazados Colombianos (ANDESCOL) del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato (CAMISBA) i l’Asociación de Mujeres de la Victoria de San Isidro (ASUMAVIC), dos entitats i el Cabildo que patixen les amenaces dels grups paramilitars i grans propietaris de la zona que no respecten els territoris col·lectius protegits per la pròpia Constitució del seu país. Seguidament, també ha expressat la seua solidaritat davant la història de la segona persona acollida: una dona representant de l’Asociacion de Víctimas del Confilcto Armado Encaminadas hacia la Paz (ASOMUVICOPAZ).

«Un respir enmig del terror»

En la trobada, les dos persones s’han fet ressò del seu pesar pel fet de treballar «per suavitzar la gravetat de la situació que viuen les comunitats indígenas, afrodescendents, campesines i defensores i defesors de Drets Humans a Colòmbia i per visibilitzar-ho internacionalment amb propostes com la Caravana per la Vida realitzada l’any passat en la regió del Bajo Atrato del departament colombià del Chocó per tal de documentar i donar a conéixer la crisi humanitària que allà es viu». Així mateix han agraït l’oportunitat que l’Ajuntament de València els ha donat «per a poder respirar després de viure el terror dels assassinats dels líders socials que lluiten per defendre els drets humans i defensen el diàleg enfront de l’autoritat que no vol la pau».

El programa d’acolliment de l’Ajuntament de València prioritza persones defensores de drets humans que es troben en risc en els seus països d’origen, justament per la seua tasca en defensa dels drets bàsics de les persones, i en especial per la defensa dels pobles indígenes, afrodescendents, comunitats camperoles, dones i persones LGTBI, així com les poblacions més desafavorides, principalment d’Amèrica Latina.

Durant la seua estança a l’estat espanyol, concretament a la ciutat de València, es preveu l’acollida inicial, l’acompanyament psicosocial, formació i la realització de l’agenda política i sensibilització amb institucions públiques, privades i organitzacions de la societat civil, així com la creació de xarxes de solidaritat nacionals i internacionals per enfortir la seua lluita per la defensa dels drets humans i el seguiment al seu entorn.

Es tracta d’un programa executat per CEAR País Valencià en col·laboració amb les entitats: Atelier ONGD, Cedsala Solidaritat Internacionalista, Colectivo Sur Cacarica, Asociación Entreiguales Valencia, Entrepobles País Valencià, La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Mundubat ONGD,  Perifèries, Sodepau País Valencià, Intersindical Valenciana.  

…………………………………………………………………………………………………………………….

Valencia acoge las primeras personas con el programa de protección temporal de defensores y defensoras de los Derechos Humanos

Valencia ya ha acogido las dos primeras personas que se han adherido en el Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento «para ofrecer temporalmente un entorno seguro a personas que, por su trabajo en defensa de la libertad, sufren amenazas de muerte», tal como ha recordado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, al recibir la visita de dos miembros de diferentes entidades colombianas que, con el apoyo de organizaciones valencianas como CEAR, visibilizaremos su tarea reivindicativa para garantizar la igualdad y las libertades a su país.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha recibido estas personas acompañado de la regidora de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, y después de interesarse por su situación, los ha manifestado «que el Ayuntamiento trabaja para defender los derechos de todas las personas». «Defendemos los derechos y las libertades, y especialmente el derecho en la vida. Por eso, rechazamos cualquier vulneración de los derechos humanos, como los ocurre a miles de personas en Colombia, tal y como nos explican las dos personas integrantes de esta primera experiencia de acogida internacional que se hace en Valencia. Por supuesto, es imprescindible que los derechos humanos brillen en ese y en cualquier país del mundo, y por eso velaremos también desde aquí», ha afirmado.

Por su parte, la regidora de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, ha explicado que el Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos «es una respuesta a la situación actual que se refleja con informes que cifran en más de 300 personas las que han sido asesinadas por su defensa de los derechos humanos». Desde el Ayuntamiento se ha comenzado este programa para dar un espacio de protección que incluye el acompañamiento para la recuperación pisco-social de estas personas y crear agendas para difundir y visibilizar la lucha por los derechos humanos al mundo.

Primeramente, el alcalde Joan Ribó y la regidora han escuchado el testigo de una de estas personas: un líder social local, representando del Asociación Nacional de Desplazados Colombianos (ANDESCOL), del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato (CAMISBA) y la Asociación de Mujeres de Victoria de San Isidro (ASUMAVIC), dos entidades y el Cabildo en su territorio que sufren las amenazas de los grupos paramilitares y grandes propietarios de la zona que no respetan los territorios colectivos protegidos por la propia Constitución de su país. Seguidamente, también ha expresado su solidaridad ante la historia de la segunda persona acogida: una mujer representando de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Encaminadas hacia Paz (ASOMUVICOPAZ).

«Un respiro en medio del terror»

En el encuentro, las dos personas se han hecho eco de su pesar por el hecho de trabajar «para suavizar la gravedad de la situación que viven las comunidades indígenas, afrodescendientes,  campesinas y las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, para visibilizarlo internacionalmente con propuestas como la Caravana por la Vida realizada el año pasado en la región del Bajo Atrato del departamento colombiano del Chocó para documentar y dar a conocer la crisis humanitaria que allá se vive». Así mismo han agradecido la oportunidad que el Ayuntamiento de Valencia los ha dado «para poder respirar después de vivir el terror de los asesinatos de los líderes sociales que luchan para defender los derechos humanos y defienden el diálogo frente a la autoridad que no quiere la paz».

El programa de acogida del Ayuntamiento de Valencia prioriza personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo en sus países de origen, justamente por su tarea en defensa de los derechos básicos de las personas, y en especial por la defensa de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, mujeres y personas LGTBI, así como las poblaciones más desfavorecidas, principalmente de América Latina.

Durante su aposento en el estado español, concretamente en la ciudad de Valencia, se prevé la acogida inicial, el acompañamiento psicosocial, formación y la realización de la agenda política y sensibilización con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como la creación de redes de solidaridad nacionales e internacionales para fortalecer su lucha por la defensa de los derechos humanos y el seguimiento a su entorno.

Se trata de un programa ejecutado por CEAR País Valenciano en colaboración con las entidades: ATELIER ONGD, Cedsala Solidaridad Internacionalista, Colectivo Sur Cacarica, Asociación Entreiguales Valencia, Entrepobles País Valenciano, La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Mundubat Ongd, Periferias, Sodepau País Valenciano e Intersindical Valenciana.

Maria Alvaro

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench