MENU

Trobada Solimed // Encuentro Solimed

Solimed és la trobada euro-mediterrani de solidaritat amb les persones refugiades. Aquesta trobada reunirà del 25 al 27 de Novembre a València, a organitzacions de la societat civil i autoritats públiques de les ciutats-refugi del Mediterrani amb l’objectiu principal de visibilitzar i enfortir la solidaritat efectiva de la ciutadania i les autoritats locals.

solimed
Aquesta trobada, està organitzat per l’Ajuntament de València, en concret la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i la Immigració, així com la Generalitat Valenciana, en concret la Vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives, amb la col•laboració del grup de l’esquerra europea GUE/NGL.

Para más info: http://www.solimed.info/

 


 

Solimed es el encuentro euro-mediterráneo de solidaridad con las personas refugiadas. Este encuentro reunirá del 25 al 27 de Noviembre en Valencia, a organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas de las ciudades-refugio del Mediterráneo con el objetivo principal de visibilizar y fortalecer la solidaridad efectiva de la ciudadanía y las autoridades locales.

Este encuentro, está organizado por el Ayuntamiento de Valencia, en concreto la Regidoria de Cooperación al Desarrollo y la Inmigración, así como la Generalitat Valenciana, en concreto la Vicepresidencia y Conselleria de igualdad y políticas inclusivas, con la colaboración de con el grupo de la izquierda europea GUE/NGL.

Per a més info: http://www.solimed.info/

Alba Soler

VIEW ALL POSTS