Ir edició del butlletí ALTAVEU

ALTAVEU, es el Ir Butlletí dins del projecte  local “La Nostra Ciutat, el teu Refugi”,  naix amb l’objectiu de visibilitzar i donar veu a les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional que viuen en la ciutat de València.

portada1

Durant diversos mesos, s’han realitzat tallers d’expressió creativa i entrevistes en les quals han participat un total de 15 persones refugiades i dues periodistes voluntàries.

A través d’una sèrie de relats, entrevistes i testimonis de persones de totes les edats i procedències, pot comprendre què és sentir-se perseguit i com la vida d’una persona pot canviar d’un dia per a un altre. També es mostra com València s’ha convertit en la seua“ciutat refugi” on poden viure sense por.

Ho podeu descarregar també online : http://lanostraciutatelteurefugi.com/boletin/


El I Boletín de la Nostra Ciutat el teu refugi, ALTAVEU, nace con el objetivo de visibilizar y dar voz a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional que viven en la ciudad de Valencia.

Durante varios meses, se han realizado talleres de expresión creativa y entrevistas en las que han participado un total de 15 personas refugiadas y dos periodistas voluntarias.

A través de una serie de relatos, entrevistas y testimonios de personas de todas las edades y procedencias, puede comprenderse qué es sentirse perseguido y cómo la vida de una persona puede cambiar de un día para otro. También se muestra cómo Valencia se ha convertido en su “ciutat refugi” y en el lugar donde pueden vivir sin miedo.

Lo podéis descargar online: http://lanostraciutatelteurefugi.com/boletin/

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench