Concert de Les Amazones d’Afrique “Dret a defensar el drets”

  • Concert per les persones refugiades. 15 Juliol. Jardins de Vivers
  • Col.labora amb la teua entrada a www.concertsdevivers.com

En el marc dels Concerts de Vivers de la Gran Fira de València, tindrà lloc un concert que, sota el títol de “DRET A DEFENSAR DRETS”, pretén promoure la sensibilització i la resposta social davant la situació de persones refugiades i migrants vulnerables que s’enfronten a nombrosos problemes i violacions de drets.

Els artistes internacionals Les Amazones d’Afrique, Bokanté, Danay Suárez, Vicente García i Lüla Reyna actuaran en defensa de les persones refugiades el 15 de juliol en els Jardins de Vivers.Part dels fons recaptats seran destinats al desenvolupament d’un projecte de defensa dels drets de persones refugiades i migrants gestionat per diferents organitzacions valencianes.

El disseny gràfic del cartell és obra del Premi Nacional de Disseny Isidro Ferrer.

Organitza:
CEAR País Valencià
Àmbit Associació
Servicio Jesuita a Migrantes València.
El Caimán Conciertos
Serious Fan Music

Col·labora:
Fundación Por La Justicia
Ajuntament de València
Generalitat Valenciana
Festival de Cine y Derchos Humanos de València.
Musicapro CV Promotores Musicales


  • Concierto por las personas refugiadas. 15 Julio. Jardines de Viveros
  • Colabora con tu entrada a www.concertsdevivers.com

En el marco de los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de Valencia, tendrá lugar un concierto que, bajo el título de “DERECHO A DEFENDER DERECHOS”, pretende promover la sensibilización y la respuesta social ante la situación de personas refugiadas y migrantes vulnerables que se enfrentan a numerosos problemas y violaciones de derechos.

Los artistas internacionales Les Amazones d’Afrique, Bokanté, Danay Suárez, Vicente García y Lüla Reyna actuarán en defensa de las personas refugiadas el 15 de julio en los Jardines de Viveros.

Parte de los fondos recaudados serán destinados al desarrollo de un proyecto de defensa de los derechos de personas refugiadas y migrantes gestionado por diferentes organizaciones valencianas.

Organiza:
CEAR País València
Ámbito Asociación
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia.
El Caimán Conciertos
Serious Fan Music

Colabora:
Fundación por La Justicia
Ayuntamiento de Valencia
Generalitat Valenciana
Festival de Cine y Derchos Humanos de Valencia.
Musicapro CV Promotoras Musicales

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench