MENU

Campanya Refugi per Gènere// Campaña Refugio por Género

Sis històries de refugi per gènere

Mariana va rebre una pallissa perquè el seu entorn no va acceptar que se sentira una dona transexual. La mare de Aisha va fugir perquè ella no haguera de passar també per una mutilació genital. Andrei va lluitar perquè l’agressió de la seua parella a les mans de la policia no quedara impune. A Fátima la van voler obligar a casar-se amb un home que no estimava. Lubna patia agressions verbals i físiques del seu marit. Abiona va aconseguir escapar d’una xarxa de tracta.

Van nàixer en llocs molt llunyans entre si, però totes elles són persones refugiades per motius de gènere. Els noms i els rostres d’aquest vídeo són ficticis, però les seues històries sí estan basades en fets reals.

Així violència de gènere, orientació sexual i identitat de gènere, matrimoni forçat, mutilació genital, feminicidi, esterilització forçada, avortament selectiu, crims d’honor, defensa dels drets humans de les persones perseguides per motius de gènere, o tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual són motius de persecució de les persones refugiades per gènere. Aquestes són greus vulneracions de drets humans, i les persones que les pateixen tenen el mateix dret a sol·licitar asil i obtenir protecció que les persones que fugen d’un conflicte armat.

Per a conscienciar sobre aquesta realitat, CEAR publica les següents gràfiques que acosten la realitat d’aquestes persones a través de testimoniatges, recorden les causes de persecució per motius de gènere i es proposen recomanacions als mitjans de comunicació per a visibilizar aquesta realitat.

Aquesta iniciativa ha sigut finançada per l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació, i elaborada per CEAR al costat de Quepó.

Coneix les històries completes en el Canal de CEAR en Youtube.


Seis historias de refugio por género

Mariana recibió una paliza porque su entorno no aceptó que se sintiera una mujer transexual. La madre deAisha huyó para que ella no tuviera que pasar también por una mutilación genital. Andrei luchó para que la agresión de su pareja a manos de la policía no quedara impune. A Fátima la quisieron obligar a casarse con un hombre que no amaba. Lubna sufría agresiones verbales y físicas de su marido. Abiona consiguió escapar de una red de trata.

Nacieron en lugares muy lejanos entre sí, pero todas ellas son personas refugiadas por motivos de género. Los nombres y los rostros de este vídeo son ficticios, pero sus historias sí están basadas en hechos reales.

Así violencia de género, orientación sexual e identidad de género, matrimonio forzado, mutilación genital, feminicidio, esterilización forzada, aborto selectivo, crímenes de honor, defensa de los derechos humanos de las personas perseguidas por motivos de género, o trata de personas con fines de explotación sexual son motivos de persecución de las personas refugiadas por género. Estas son graves vulneraciones de derechos humanos, y las personas que las sufren tienen el mismo derecho a solicitar asilo y obtener protección que las personas que huyen de un conflicto armado.

Para concienciar sobre esta realidad, CEAR publica las siguientes gráficas que acercan la realidad de estas personas a través de testimonios, recuerdan las causas de persecución por motivos de género y se proponen recomendaciones a los medios de comunicación para visibilizar esta realidad.

 Esta iniciativa ha sido financiada por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y elaborada por CEAR junto a Quepó.

Conoce las historias completas en el Canal de CEAR en Youtube.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS