MENU

Règim general – Programa Operatiu

ITINERARIS INTEGRATS I PERSONALITZATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la inserció sociolaboral de persones migrants procedents de tercers països en situació o risc d’exclusió social, a través dels itineraris integrats i personalitzats d’inserció, els quals inclouen tutories individuals i accions grupals des d’una perspectiva de gènere, igualtat d’oportunitats i no discriminació. Per a això es disposen de les següents etapes:

1.- Itineraris individualitzats d’inserció laboral, atenció personalitzada per a definir un itinerari concorde a les necessitats del beneficiari@.

2.-Tallers prelaborals, s’imparteixen tallers de diferents temàtiques:

  • Noves tecnologies aplicades a cerca d’ocupació
  • Alfabetització digital
  • Recursos d’ajuda a l’ocupació (prestacions)
  • Drets laborals i contractació
  • Preparació i simulació d’entrevistes

3.-Formació, es disposa de pressupost destinat al pagament de formacions per als usuari@s, que imparteixen acadèmies privades.

4.-Bono transport, es disposa de pressupost per a pagament de bo transportes per a per a l’assistència a formacions. ES valora el pagament de transport també per a Cerca Activa d’Ocupació

5.-Borsa de treball, disposem d’una borsa de treball amb ocupacions de diferents sectors entre els quals destaquen, hostaleria, comerç, logística i atenció al client.