MENU

Servei de Vivienda

El servei d’habitatge és l’encarregat d’informar i orientar a les persones amb les quals intervenim dels seus drets i obligacions en matèria de lloguer d’habitatges / habitacions i en la cerca de les mateixes dins del mercat immobiliari. Per a això es treballa de manera grupal i individual amb les persones usuàries així com es realitza una prospecció del mercat immobiliari en tota la província de València. El servei d’habitatge té un contacte directe i constant amb els recursos tant públics com privats de la província, participant en diferents xarxes per a garantir els drets de les persones a les quals atenem en matèria d’habitatge.

El moment d’eixir dels dispositius d’acollida i emprendre una nova etapa, la Fase II de l’itinerari, de manera autònoma en un domicili particular és un dels moments clau en l’itinerari. Ens trobem amb molts hàndicaps en aquest moment, com ara l’encariment del preu de l’habitatge i la falta d’oferta pública, inexistència d’avals, prejudicis, el que fa que CEAR aposte per realitzar aquesta mediació per a facilitar el procés.

Finançat per: