MENU

Pàctiques, Investigacions i Aprenentatge per serveis a CEAR PV

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, CEAR, com a entitat d’utilitat pública acull a estudiants en pràctiques, una metodologia necessària en l’aprenentatge i preparació dels estudiants i futurs professionals, i alhora, de vinculació amb la societat. Aquestes pràctiques es realitzen sota convenis signats amb centres de formació superior, instituts, universitats.

L’objectiu general de les pràctiques externes és permetre a l’alumne/a aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint al mateix temps l’adquisició de competències que li preparen per a l’exercici d’activitats professionals, la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d’emprenedoria. CEAR defineix un protocol adaptable i flexible a cada equip d’actuació amb l’alumnat de pràctiques en CEAR PV.

Així mateix, s’acull a estudiants que volen realitzar les seues investigacions sobre els temes que gestiona CEAR o realitzar els seus Aprenentatges per Servei en CEAR PV.

Si es vol més informació al respecte no deixeu d’escriure’ns a cearpv@cear.es

CatalanSpanishEnglishFrench