MENU

Lares CV col·labora amb CEAR per a la integració dels refugiats

Lares CV va signar en el dia 9 de Març un acord de col·laboració amb CEAR- PV (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat) a la Comunitat Valenciana, pel qual ambdues entitats es comprometen a col·laborar pel desenvolupament integral de les persones refugiades en risc d’exclusió social.

Entre les accions prioritàries contemplades en aquest acord es troba el suport formatiu i d’inserció laboral. En aquest àmbit, Lares CV podrà rebre als alumnes dels programes de formació promoguts per CEAR PV i facilitar-los un lloc on poder realitzar les pràctiques per a completar la seua formació professional.

Lares considera que en aquest marc de col·laboració i cooperació en temes d’interès comú, s’enriqueix la labor d’ambdues entitats solidàries, ajudant a CEAR PV a millorar la defensa dels interessos del seu col·lectiu d’atenció.


IMG_4282-1024x768

*Versión en castellano:

Lares CV firmo el 9 de Marzo, un acuerdo de colaboración con CEAR- PV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en la Comunidad Valenciana, por el que ambas entidades se comprometen a colaborar por el desarrollo integral de las personas refugiadas en riesgo de exclusión social.

Entre las acciones prioritarias contempladas en este acuerdo se encuentra el apoyo formativo y de inserción laboral. En este ámbito, Lares CV podrá recibir a los alumnos de los programas de formación promovidos por CEAR PV y facilitarles un lugar donde poder realizar las prácticas para completar su formación profesional.

Lares considera que en este marco de colaboración y cooperación en temas de interés común, se enriquece la labor de ambas entidades solidarias, ayudando a CEAR PV a mejorar la defensa de los intereses de su colectivo de atención.

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench