MENU

“La nostra ciutat, el teu refugi”

1042x500-refugi

“La nostra ciutat, el teu refugi” és una iniciativa pionera a Espanya, que llança la ciutat de València per a donar resposta a les necessitats de les persones refugiades. El projecte ho desenvolupen les tres organitzacions de referència en l’atenció i acolliment a persones refugiades a Espanya: CEAR, Creu Roja i Accem, i compta amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament de València, que finança i fa possible la seua engegada.

Més de 70 milions de persones refugiades s’han vist obligades a abandonar les seues llars i com veiem cada dia moltes d’elles perden les seues vides a les portes d’Europa. Aquesta crisi humanitària que estem presenciant a nivell global requereix que les ciutats, les institucions i el conjunt de la societat civil s’engeguen per a afrontar aquest desafiament.

El projecte “La nostra ciutat, el teu refugi” té com a objectiu fer front a aquest repte, afavorint els processos d’inclusió social de les persones refugiades en la ciutat de València a través de 4 eixos: sensibilització i mediació per a la integració, primer acolliment, formació i ajudes extraordinàries o d’emergència.

Objetius específics:

1.- Afavorir i crear espais innovadors de sensibilització, participació i aprenentatge, informant sobre la realitat de les persones refugiades i establint noves vies de comunicació i contacte que faciliten la integració efectiva de les persones refugiades.

2.-Garantir l’allotjament del servei de la primera acollida de les persones sol·licitants d’asil. 

3.-Facilitar que les persones sol·licitants d’asil, refugiades i amb protecció subsidiària identifiquen i situen millor les seues competències en el mercat de treball, a través de processos formatius.

4.-Identificar necessitats no satisfetes pel col·lectiu d’atenció per a la seua plena integració en la societat receptora, gestionant ajudes extraordinàries en matèria d’educació, habitatge i necessitats bàsiques.

Para més informació: lanostraciutatelteurefugi.com/


Finançat per:

Alba Soler

VIEW ALL POSTS
CatalanSpanishEnglishFrench